İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
Madde Rapor Kodu End.Uyumu
7.2.1.2. 07.02.1-Diabetes Mellitus
Oral antidiabetikler (kombine şekilleri dahil)
Yukarıdaki bilgiler hızlı bilgilendirme amaçlı olarak SGK Medula bilgilerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Müstahzar bedelinin geri ödenmesine ilişkin esas teşkil etmemektedir.