İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı

07.02.1-Diabetes Mellitus

 • E10-Tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.1-Asidozla birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.11-Ketoasidoz ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus, koma olmadan
 • E10.12-Ketoasidoz ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus, koma mevcut
 • E10.13-Laktik asidoz ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus, koma olmadan
 • E10.14-Laktik asidoz ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus, koma mevcut
 • E10.15-Ketoasidoz ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma olmadan
 • E10.16-Ketoasidoz ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma ile birlikte
 • E10.2-Renal komplikasyon ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.21-Yeni başlamış diyabetik nefropati ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.22-Yerleşik diyabetik nefropati ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.23-İlerlemiş böbrek hastalığı ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.29-Diğer tanımlanmış böbrek komplikasyonu ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.3-Göz komplikasyonu ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.31-Arka planda retinopati ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.32-Preproliferatif retinopati ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.33-Proliferatif retinopati ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.34-Diğer retinopati ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.35-İlerlemiş göz hastalığı ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.36-Diyabetik katarakt ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.39-Diğer tanımlanmış göz komplikasyonu ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.4-Nörolojik komplikasyon ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.40-Tanımlanmamış nöropati ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.41-Diyabetik mononöropati ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.42-Diyabetik polinöropati ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.43-Diyabetik otonom nöropati ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.49-Diğer tanımlanmış nörolojik komplikasyon ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.5-Dolaşım komplikasyonu ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.51-Periferik anjiyopati ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus, gangren olmadan
 • E10.52-Periferik anjiyopati ile birlikte ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus, gangren ile birlikte
 • E10.53-Diyabetik iskemik kardiyomiyopati ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.6-Diğer tanımlanmış komplikasyon ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.61-Tanımlanmış diyabetik kas-iskelet ve bağ dokusu komplikasyonu ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.62-Tanımlanmış deri ve subkutan doku komplikasyonu ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.63-Tanımlanmış periodontal komplikasyon ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.64-Hipoglisemi ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.65-Kötü kontrol ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.69-Diğer tanımlanmış komplikasyon ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.7-Çoğul komplikasyon ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.71-Çoğul mikrovasküler komplikasyon ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.73-Çoğul sebeplere bağlı ayak ülseri ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.8-Tanımlanmamış komplikasyon ile birlikte tip 1 diyabetes mellitus
 • E10.9-Komplikasyonsuz tip 1 diyabetes mellitus
 • E11-Tip 2 diyabetes mellitus
 • E11.0-İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, hiperosmolarite ile birlikte
 • E11.01-Tip 2 diyabetes mellitus, hiperozmolarite ile birlikte, nonketotik hiperglisemik-hiperozmolar koma olmaksızın [NKHHC]
 • E11.02-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, hiperozmolarite ve koma ile birlikte
 • E11.1-İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, asidozla birlikte
 • E11.11-İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, ketoasidozla birlikte, koma olmaksızın
 • E11.12-İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, ketoasidoz ve koma ile birlikte
 • E11.13-İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, laktikasidozla birlikte, koma olmaksızın
 • E11.14-İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, laktikasidoz ve koma ile birlikte
 • E11.15-İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, ketoasidoz ve laktikasidozla birlikte, koma olmaksızın
 • E11.16-İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, ketoasidoz ve laktikasidoz ve koma ile birlikte
 • E11.2-İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, böbrek komplikasyonuyla birlikte
 • E11.21-Tip 2 diyabetes mellitus, başlangıç dönemindeki diyabetik nefropati ile birlikte
 • E11.22-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, yerleşik diyabetik nefropati ile birlikte
 • E11.23-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, ilerlemiş böbrek hastalığı ile birlikte
 • E11.29-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, diğer tanımlanmış böbrek komplikasyonu ile birlikte
 • E11.3-İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, göz komplikasyonuyla birlikte
 • E11.31-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, arka planda retinopati ile birlikte
 • E11.32-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, ön artış dönemindeki retinopati ile birlikte
 • E11.33-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, ilerleyen retinopati ile birlikte
 • E11.34-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, diğer retinopati ile birlikte
 • E11.35-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, ilerlemiş oftalmik hastalık ile birlikte
 • E11.36-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, diyabetik katarakt ile birlikte
 • E11.39-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, diğer tanımlanmış oftalmik komplikasyon ile birlikte
 • E11.4-İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, nörolojik komplikasyonla birlikte
 • E11.40-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, tanımlanmamış nöropati ile birlikte
 • E11.41-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, diyabetik mononöropati ile birlikte
 • E11.42-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, diyabetik polinöropati ile birlikte
 • E11.43-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, diyabetik otonomik nöropati ile birlikte
 • E11.49-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, diğer tanımlanmış nörolojik komplikasyon ile birlikte
 • E11.5-İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte
 • E11.51-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, periferik anjiyopati ile birlikte, gangrensiz
 • E11.52-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, periferik anjiyopati ile birlikte, gangrenli
 • E11.53-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, diyabetik iskemik kardiyomiyopati ile birlikte
 • E11.6-İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte
 • E11.61-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, tanımlanmış diyabetik kas-iskelet ve bağ doku komplikasyonu ile birlikte
 • E11.62-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, tanımlanmış deri ve subkutan doku komplikasyonu ile birlikte
 • E11.63-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, tanımlanmış periodontal komplikasyonu ile birlikte
 • E11.64-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, hipoglisemi ile birlikte
 • E11.65-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, kontrol altında olmayan
 • E11.69-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, diğer tanımlanmış komplikasyon ile birlikte
 • E11.7-İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, birden fazla komplikasyonla birlikte
 • E11.71-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, birden fazla mikrovasküler komplikasyon ile birlikte
 • E11.72-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, insulin rezistansı ile birlikte
 • E11.73-İnsulin bağımlı olmayan diyabetes mellitus, birden çok nedene bağlı ayak ülseri ile birlikte
 • E11.8-İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
 • E11.9-İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, komplikasyonları olmayan
 • E13-Diğer, tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.0-Hiperozmolarite ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.01-Hiperozmolarite ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus, nonketotik hiperglisemik-hiperozmolar koma [NKHHC] olmadan
 • E13.02-Hiperozmolarite ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus, koma ile birlikte
 • E13.1-Asidoz ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.11-Ketoasidoz ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus, koma olmadan
 • E13.12-Ketoasidoz ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus, koma ile birlikte
 • E13.13-Laktik asidoz ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus, koma olmadan
 • E13.14-Laktik asidoz ile birlikte diyabetes mellitus, koma ile birlikte
 • E13.15-Ketoasidoz ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus, laktikasidoz ile birlikte, koma olmadan
 • E13.16-Ketoasidoz ile birlikte diyabetes mellitus, laktikasidoz ile birlikte, koma ile birlikte
 • E13.2-Renal komplikasyon ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.21-Yeni başlayan diyabetik nefropati ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.22-Yerleşik diyabetik nefropati ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.23-İlerlemiş böbrek hastalığı ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.29-Diğer tanımlanmış böbrek komplikasyonu ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.3-Göz komplikasyonu ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.31-Arka planda retinopati ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.32-Preproliferatif retinopati ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.33-Proliferatif retinopati ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.34-Diğer retinopati ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.35-İlerlemiş oftalmik hastalık ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.36-Diyabetik katarakt ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.39-Diğer tanımlanmış oftalmik komplikasyon ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.4-Nörolojik komplikasyon ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.40-Tanımlanmamış nöropati ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.41-Diyabetik mononöropati ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.42-Diyabetik polinöropati ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.43-Diyabetik otonom nöropati ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.49-Diğer tanımlanmış nörolojik komplikasyon ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.5-Dolaşım komplikasyonu ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.51-Gangrensiz periferik anjiyopati ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.52-Gangrenli periferik anjiyopati ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.53-Diyabetik iskemik kardiyomiyopati ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.6-Diğer tanımlanmış komplikasyon ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.61-Tanımlanmış diyabetik kas-iskelet ve bağ dokusu komplikasyonu ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.62-Tanımlanmış deri ve subkutan doku komplikasyonu ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.63-Tanımlanmış periodontal komplikasyon ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.64-Hipoglisemi ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.65-Kötü kontrol ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.69-Diğer tanımlanmış komplikasyon ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.7-Çoğul komplikasyonlar ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.71-Çoğul mikrovasküler komplikasyonlar ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.72-İnsulin direnci ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.73-Çoğul sebeplere bağlı ayak ülseri ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.8-Tanımlanmamış komplikasyon ile birlikte diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E13.9-Komplikasyonsuz diğer tanımlanmış diyabetes mellitus
 • E14-Tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.0-Hiperozmolarite ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.01-Hiperozmolarite ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus, nonketotik hiperglisemik-hiperozmolar koma [NKHHC] olmadan
 • E14.02-Hiperozmolarite ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus, koma ile birlikte
 • E14.1-Asidoz ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.11-Ketoasidoz ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus, koma olmadan
 • E14.12-Ketoasidoz ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus, koma ile birlikte
 • E14.13-Laktik asidoz ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus, koma olmadan
 • E14.14-Laktikasidoz ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus, koma ile birlikte
 • E14.15-Ketoasidoz ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma olmadan
 • E14.16-Ketoasidoz ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma ile birlikte
 • E14.2-Böbrek komplikasyonu ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.21-Yeni başlayan diyabetik nefropati ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.22-Yerleşik diyabetik nefropati ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.23-İlerlemiş böbrek hastalığı ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.29-Diğer tanımlanmış renal komplikasyon ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.3-Göz komplikasyonu ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.31-Arka planda retinopati ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.32-Preproliferatif retinopati ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.33-Proliferatif retinopati ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.34-Diğer retinopati ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.35-İlerlemiş göz hastalığı ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.36-Diyabetik katarakt ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.39-Diğer tanımlanmış göz komplikasyonu ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.4-Nörolojik komplikasyon ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.40-Tanımlanmamış nöropati ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.41-Diyabetik mononöropati ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.42-Diyabetik polinöropati ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.43-Diyabetik otonom nöropati ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.49-Diğer tanımlanmış nörolojik komplikasyon ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.5-Dolaşım komplikasyonu ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.51-Gangrensiz periferik anjiyopati ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.52-Gangrenli periferik anjiyopati ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.53-Diyabetik iskemik kardiyomiyopati ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.6-Diğer tanımlanmış komplikasyon ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.61-Tanımlanmış diyabetik kas-iskelet ve bağ dokusu komplikasyonu ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.62-Tanımlanmış deri ve subkutan doku komplikasyonu ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.63-Tanımlanmış periodontal komplikasyon ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.64-Hipoglisemi ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.65-Kötü kontrol ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.69-Diğer tanımlanmış komplikasyon ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.7-Çoğul komplikasyonlar ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.71-Çoğul mikrovasküler komplikasyonlar ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.72-İnsülin direnci ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.73-Çoğul sebeplere bağlı ayak ülseri ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.8-Tanımlanmamış komplikasyon ile birlikte tanımlanmamış diyabetes mellitus
 • E14.9-Komplikasyonsuz tanımlanmamış diyabetes mellitus