İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı

SGKGB4 Etken Madde Kodu Rapor Tanı ve Teşhis Bilgileri

14.04-AIDS(HIV) 14.05-Sistemik Mantar Enfeksiyonlari
B37.1-Pulmoner kandidiyaz B37.5-Kandida menenjiti B37.6-Kandida endokarditi B37.7-Kandida sepsisi B38.1-Kronik pulmoner koksidiyoidomikoz B38.2-Pulmoner koksidiyoidomikoz, tanımlanmamış B38.3-Kütanöz koksidiyoidomikoz B38.4-Koksidiyoidomikoz menenjiti B38.7-Yaygın koksidiyoidomikoz B38.8-Diğer koksidiyoidomikoz formları B38.9-Koksidiyoidomikoz, tanımlanmamış B39.1-Kronik pulmoner histoplasmosis capsulati B39.2-Pulmoner histoplasmosis capsulati, tanımlanmamış B39.3-Yaygın histoplasmosis capsulati B39.4-Histoplasmosis capsulati, tanımlanmamış B39.5-Histoplasmosis duboisii B39.9-Histoplazmoz, tanımlanmamış B40.1-Kronik pulmoner blastomikoz B40.2-Pulmoner blastomikoz, tanımlanmamış B40.3-Kütanöz blastomikoz B40.7-Yaygın blastomikoz B40.8-Diğer blastomikoz formları B40.9-Blastomikoz, tanımlanmamış B41-Parakoksidiyoidomikoz B41.0-Pulmoner parakoksidiyoidomikoz B41.7-Yaygın parakoksidiyoidomikoz B41.8-Diğer parakoksidiyoidomikoz formları B41.9-Parakoksidiyoidomikoz, tanımlanmamış B42-Sporotrikoz B42.0-Pulmoner sporotrikoz B42.1-Lenfokutanöz sporotrikoz B42.7-Yaygın sporotrikoz B42.8-Diğer sporotrikoz formları B42.9-Sporotrikoz, tanımlanmamış B43-Kromomikoz ve faomikotik apse B43.0-Kütanöz kromomikoz B43.1-Faomikotik beyin apsesi B43.2-Subkutan faomikotik apse ve kist B43.8-Diğer kromomikoz formları B43.9-Kromomikoz, tanımlanmamış B44-Aspergilloz B44.0-İnvaziv pulmoner aspergilloz B44.1-Diğer pulmoner aspergilloz B44.2-Tonsiller aspergilloz B44.7-Yaygın aspergilloz B44.8-Diğer aspergilloz formları B44.9-Aspergilloz, tanımlanmamış B45-Kriptokokkoz B45.0-Pulmoner kriptokokkoz B45.1-Serebral kriptokokkoz B45.2-Kütanöz kriptokokkoz B45.3-Oseöz kriptokokkoz B45.7-Yaygın kriptokokkoz B45.8-Diğer kriptokokkoz formları B45.9-Kriptokokoz, tanımlanmamış B46-Zigomikoz B46.0-Pulmoner mukormikoz B46.1-Rinoserebral mukormikoz B46.2-Gastrointestinal mukormikoz B46.3-Kütanöz mukormikoz B46.4-Yaygın mukormikoz B46.5-Mukormikoz, tanımlanmamış B46.8-Diğer zigomikozlar B46.9-Zigomikoz, tanımlanmamış B47-Miçetoma B47.0-Ömiçetoma B47.1-Aktinomiçetoma B47.9-Miçetoma, tanımlanmamış