İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı

15.05-Kistik Fibrozis (Mukovizidozis)

  • E84-Kistik fibrozis
  • E84.0-Akciğer belirtileri ile birlikte kistik fibrozis
  • E84.1-İntestinal belirtiler ile birlikte kistik fibrozis
  • E84.8-Diğer belirtiler ile birlikte kistik fibrozis
  • E84.9-Kistik fibrozis, tanımlanmamış