İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı

15.04-Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar ve Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar. Ilk iki yasta inek sutu alerjisi ve/veya coklu gida protein alerjisi

 • E70-Aromatik amino asit metabolizması bozuklukları
 • E70.0-Klasik fenilketonüri
 • E70.1-Diğer hiperfenilalaninemiler
 • E70.2-Tirozin metabolizması bozuklukları
 • E70.3-Albinizm
 • E70.8-Aromatik amino asit metabolizmasının diğer bozuklukları
 • E70.9-Aromatik amino asit metabolizması bozukluğu, tanımlanmamış
 • E71-Dallı zincirli amino asit metabolizması ve yağ asidi metabolizması bozuklukları
 • E71.0-Akçaağaç şurubu idrarı hastalığı
 • E71.1-Dallı-zincirli amino asit metabolizmasının diğer bozuklukları
 • E71.2-Dallı-zincirli amino asit metabolizması bozukluğu, tanımlanmamış
 • E71.3-Yağ-asidi metabolizması bozuklukları
 • E72-Amino asit metabolizmasının diğer bozuklukları
 • E72.0-Amino asit transportu bozuklukları
 • E72.1-Sülfür taşıyan amino asit metabolizması bozuklukları
 • E72.2-Üre döngüsü metabolizması bozuklukları
 • E72.3-Lizin ve hidroksilizin metabolizması bozuklukları
 • E72.4-Ornitin metabolizması bozuklukları
 • E72.5-Glisin metabolizması bozuklukları
 • E72.8-Amino asit metabolizmasının diğer tanımlanmış bozuklukları
 • E72.9-Amino asit metabolizması bozukluğu, tanımlanmamış
 • E73-Laktoz intoleransı
 • E73.0-Konjenital laktaz eksikliği
 • E73.1-Sekonder laktaz eksikliği
 • E73.8-Diğer laktoz intoleransı
 • E73.9-Laktoz intoleransı, tanımlanmamış
 • E74-Karbohidrat metabolizmasının diğer bozuklukları
 • E74.0-Glikojen depo hastalığı
 • E74.1-Fruktoz metabolizması bozuklukları
 • E74.2-Galaktoz metabolizması bozuklukları
 • E74.3-İntestinal karbohidrat emiliminin diğer bozuklukları
 • E74.4-Pirüvat metabolizması ve glukoneogenez bozuklukları
 • E74.8-Karbonhidrat metabolizmasının diğer tanımlanmış bozuklukları
 • E74.9-Karbohidrat metabolizması bozukluğu, tanımlanmamış
 • E75-Sfingolipid metabolizması bozuklukları ve diğer lipid depo bozuklukları
 • E75.0-GM2 gangliosidoz
 • E75.1-Diğer gangliosidoz
 • E75.2-Diğer sfingolipidoz
 • E75.3-Sfingolipidoz, tanımlanmamış
 • E75.4-Nöronal seroid lipofüsinozis
 • E75.5-Diğer lipid depo bozuklukları
 • E75.6-Lipid depo bozukluğu, tanımlanmamış
 • E75.0-GM2 gangliosidoz
 • E75.1-Diğer gangliosidoz
 • E75.2-Diğer sfingolipidoz
 • E75.3-Sfingolipidoz, tanımlanmamış
 • E75.4-Nöronal seroid lipofüsinozis
 • E75.5-Diğer lipid depo bozuklukları
 • E75.6-Lipid depo bozukluğu, tanımlanmamış
 • E76-Glikozaminoglikan metabolizması bozuklukları
 • E76.0-Mukopolisakkaridoz, tip 1
 • E76.1-Mukopolisakkaridoz, tip 2
 • E76.2-Diğer mukopolisakkaridozlar
 • E76.3-Mukopolisakkaridoz, tanımlanmamış
 • E76.8-Glukozaminoglikan metabolizmasının diğer bozuklukları
 • E76.9-Glukozaminoglikan metabolizması bozukluğu, tanımlanmamış
 • E77-Glikoprotein metabolizması bozuklukları
 • E77.0-Lizozomal enzimlerin translasyon sonrası modifikasyon defektleri
 • E77.1-Glikoprotein yıkım defektleri
 • E77.8-Glikoprotein metabolizmasının diğer bozuklukları
 • E77.9-Glikoprotein metabolizması bozukluğu, tanımlanmamış
 • E79-Pürin ve pirimidin metabolizması bozuklukları
 • E79.0-Enflamatuvar artrit ve tofüslü hastalık belirtileri olmadan hiperürisemi
 • E79.1-Lesch-Nyhan sendromu
 • E79.8-Pürin ve pirimidin metabolizmasının diğer bozuklukları
 • E79.9-Pürin ve pirimidin metabolizması bozukluğu, tanımlanmamış
 • E80-Porfirin ve bilirubin metabolizması bozuklukları
 • E80.0-Kalıtsal eritropoetik porfiri
 • E80.1-Porfiria kütanea tarda
 • E80.2-Diğer porfiri
 • E80.3-Katalaz ve peroksidaz defektleri
 • E80.4-Gilbert sendromu
 • E80.5-Crigler-Najjar sendromu
 • E80.6-Bilirubin metabolizmasının diğer bozuklukları
 • E80.7-Bilirubin metabolizması bozukluğu, tanımlanmamış
 • E88.2-Lipomatozis, başka yerde sınıflandırılmamış
 • E88.9-Metabolik bozukluk, tanımlanmamış
 • K91.2-Girişim sonrası malabsorpsiyon, başka yerde sınıflandırılmamış