İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı

11.01- Genel tibbi duruma bagli mental bozukluklar

 • F04-Organik amnezik sendrom, alkol ve diğer psikoaktif maddelerin kullanımına bağlı olmayan
 • F05-Deliryum, alkol veya diğer psikoaktif maddelere bağlı olmayan
 • F05.0-Demans üzerine eklenmemiş deliryum, bu şekilde açıklanmış
 • F05.1-Demans üzerine eklenen deliryum
 • F05.8-Diğer deliryum
 • F05.9-Deliryum, tanımlanmamış
 • F06-Beyin hasarı ve disfonksiyonu ile fiziksel hastalığa bağlı diğer mental bozukluklar
 • F06.0-Organik halusinozis
 • F06.1-Organik katatonik bozukluk
 • F06.2-Organik delüsyonel [şizofreni-benzeri] bozukluk
 • F06.3-Organik ruhsal durum [afektif] bozuklukları
 • F06.30-Organik ruhsal durum [affektif] bozukluğu, tanımlanmamış
 • F06.31-Organik manik bozukluk
 • F06.32-Organik bipolar bozukluk
 • F06.33-Organik depresif bozukluk
 • F06.34-Organik karma affektif bozukluk
 • F06.39-Diğer organik ruhsal durum [affektif] bozukluğu
 • F06.4-Organik anksiyete bozukluğu
 • F06.5-Organik disosiyatif bozukluk
 • F06.6-Organik duygusal yönden labil [astenik] bozukluk
 • F06.7-Hafif kognitif bozukluk
 • F06.8-Beyin hasarı ve disfonksiyonuna ve fiziksel hastalığa bağlı diğer tanımlanmış mental bozukluklar
 • F06.9-Beyin hasarı ve disfonksiyonuna ve fiziksel hastalığa bağlı tanımlanmamış mental bozukluk
 • F07-Beyin hastalığı, hasarı ve disfonksyonuna bağlı kişilik ve davranış bozuklukları
 • F07.0-Organik kişilik bozukluğu
 • F07.1-Postensefalitik sendrom
 • F07.2-Postkonküzyonel sendrom
 • F07.8-Beyin hastalığı, hasarı ve disfonksiyonuna bağlı diğer organik kişilik ve davranış bozuklukları
 • F07.9-Beyin hastalığı, hasarı ve disfonksiyonuna bağlı tanımlanmamış organik kişilik ve davranış bozukluğu
 • F09-Tanımlanmamış organik veya semptomatik mental bozukluk
 • F99-Mental bozukluk, başka şekilde tanımlanmamış
 • Z81.0-Mental retardasyon aile öyküsü