İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı

10.01.1-Myopatiler

 • G71.0-Musküler distrofi
 • G71.2-Konjenital miyopatiler
 • G71.8-Kasların diğer primer bozuklukları
 • G71.9-Primer kas bozukluğu, tanımlanmamış
 • G72.1-Alkolik miyopati
 • G72.2-Diğer toksik ajanlara bağlı miyopati
 • G72.4-Enflamatuvar myopati, başka yerde sınıflandırılmamış
 • G72.8-Diğer tanımlanmış miyopatiler
 • G72.9-Miyopati, tanımlanmamış
 • -
 • -
 • -
 • -