İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı

06.07-Kronik Karaciger Hastaliklari

 • K70.3-Alkole bağlı karaciğer sirozu
 • K70.4-Alkole bağlı karaciğer yetmezliği
 • K70.9-Alkole bağlı karaciğer hastalığı, tanımlanmamış
 • K71-Toksik karaciğer hastalığı
 • K71.0-Toksik karaciğer hastalığı, kolestaz ile
 • K71.1-Toksik karaciğer hastalığı, hepatik nekroz ile
 • K71.2-Toksik karaciğer hastalığı, akut hepatit ile
 • K71.3-Toksik karaciğer hastalığı, kronik persistan hepatit ile
 • K71.4-Toksik karaciğer hastalığı, kronik lobüler hepatit ile
 • K71.5-Toksik karaciğer hastalığı, kronik aktif hepatit ile
 • K71.6-Toksik karaciğer hastalığı, hepatit ile, başka yerde sınıflandırılmamış
 • K71.7-Toksik karaciğer hastalığı, karaciğer fibroz ve sirozu ile
 • K71.8-Toksik karaciğer hastalığı, diğer karaciğer bozuklukları ile
 • K71.9-Toksik karaciğer hastalığı, tanımlanmamış
 • K72-Karaciğer yetmezliği, başka yerde sınıflandırılmamış
 • K72.0-Akut ve subakut karaciğer yetmezliği
 • K72.1-Kronik karaciğer yetmezliği
 • K72.9-Karaciğer yetmezliği, tanımlanmamış
 • K73-Kronik hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
 • K73.0-Kronik persistan hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
 • K73.1-Kronik lobüler hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
 • K73.2-Kronik aktif hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
 • K73.8-Diğer kronik hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
 • K73.9-Kronik hepatit, tanımlanmamış
 • K74-Karaciğer fibrozu ve sirozu
 • K74.0-Hepatik fibroz
 • K74.1-Hepatik skleroz
 • K74.2-Hepatik fibroz, hepatik skleroz ile birlikte
 • K74.3-Primer biliyer siroz
 • K74.4-Sekonder biliyer siroz
 • K74.5-Biliyer siroz, tanımlanmamış
 • K74.6-Karaciğerin diğer ve tanımlanmamış sirozları
 • K75-Diğer enflamatuvar karaciğer hastalıkları
 • K75.0-Karaciğer apsesi
 • K75.1-Portal ven flebiti
 • K75.2-Spesifik olmayan reaktif hepatit
 • K75.3-Granülomatöz hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
 • K75.4-Otoimmün hepatit
 • K75.8-Diğer tanımlanmış enflamatuvar karaciğer hastalıkları
 • K75.9-Enflamatuvar karaciğer hastalığı, tanımlanmamış
 • K76-Karaciğerin diğer hastalıkları
 • K76.0-Yağlı karaciğer, başka yerde sınıflandırılmamış
 • K76.1-Karaciğerin kronik pasif konjesyonu
 • K76.2-Karaciğerin santral hemorajik [kanamalı] nekrozu
 • K76.3-Karaciğer enfarktüsü
 • K76.4-Peliozis hepatis
 • K76.5-Hepatik veno-oklüzif hastalık
 • K76.6-Portal hipertansiyon
 • K76.7-Hepatorenal sendrom
 • K76.8-Karaciğerin diğer tanımlanmış hastalıkları
 • K76.9-Karaciğer hastalığı, tanımlanmamış
 • K77-Başka yerde sınıflandırılmış hastalıklardaki karaciğer bozuklukları
 • K77.0*-Başka yerde sınıflandırılmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklardaki karaciğer bozuklukları
 • K77.8*-Başka yerde sınıflandırılmış diğer hastalıklardaki karaciğer bozuklukları