İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı

03.00-Kronik Bobrek Hastaliklari

 • N01-Hızlı progresif nefritik sendrom
 • N01.0-Hızlı progresif nefritik sendrom, minör glomerüler anormallik
 • N01.1-Hızlı progresif nefritik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlar
 • N01.2-Hızlı progresif nefritik sendrom, diffüz membranöz glomerülonefrit
 • N01.3-Hızlı progresif nefritik sendrom, diffüz mezenşiyal proliferatif glomerülonefrit
 • N01.4-Hızlı progresif nefritik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefrit
 • N01.5-Hızlı progresif nefritik sendrom, diffüz mezenşiyokapiller glomerülonefrit
 • N01.6-Hızlı progresif nefritik sendrom, yoğun depozit hastalığı
 • N01.7-Hızlı progresif nefritik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefrit
 • N01.8-Hızlı progresif nefritik sendrom, diğer
 • N01.9-Hızlı progresif nefritik sendrom, tanımlanmamış
 • N02-Rekürren ve persistan hematüri
 • N02.0-Rekürren ve persistan hematüri, minör glomerüler anormallik
 • N02.1-Rekürren ve persistan hematüri, fokal ve segmental glomerüler lezyonlar
 • N02.2-Rekürren ve persistan hematüri, diffüz membranöz glomerülonefrit
 • N02.3-Rekürren ve persistan hematüri, diffüz mezenşiyal proliferatif glomerülonefrit
 • N02.4-Rekürren ve persistan hematüri, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefrit
 • N02.5-Rekürren ve persistan hematüri, diffüz mezenşiyokapiller glomerülonefrit
 • N02.6-Rekürren ve persistan hematüri, yoğun depozit hastalığı
 • N02.7-Rekürren ve persistan hematüri, diffüz kresentik glomerülonefrit
 • N02.8-Rekürren ve persistan hematüri, diğer
 • N02.9-Rekürren ve persistan hematüri, tanımlanmamış
 • N03-Kronik nefritik sendrom
 • N03.0-Kronik nefritik sendrom, minör glomerüler anormallik
 • N03.1-Kronik nefritik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlar
 • N03.2-Kronik nefritik sendrom, diffüz membranöz glomerülonefrit
 • N03.3-Kronik nefritik sendrom, diffüz mezenşiyal proliferatif glomerülonefrit
 • N03.4-Kronik nefritik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefrit
 • N03.5-Kronik nefritik sendrom, diffüz mezenşiyokapiller glomerülonefrit
 • N03.6-Kronik nefritik sendrom, yoğun depozit hastalığı
 • N03.7-Kronik nefritik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefrit
 • N03.8-Kronik nefritik sendrom, diğer
 • N03.9-Kronik nefritik sendrom, tanımlanmamış
 • N04-Nefrotik sendrom
 • N04.0-Nefrotik sendrom, minör glomerüler anormallik
 • N04.1-Nefrotik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlar
 • N04.2-Nefrotik sendrom, diffüz membranöz glomerulonefrit
 • N04.3-Nefrotik sendrom, diffüz mezenşiyal proliferatif glomerülonefrit
 • N04.4-Nefrotik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefrit
 • N04.5-Nefrotik sendrom, diffüz mezenşiyokapiller glomerülonefrit
 • N04.6-Nefrotik sendrom, yoğun depozit hastalığı
 • N04.7-Nefrotik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefrit
 • N04.8-Nefrotik sendrom, diğer
 • N04.9-Nefrotik sendrom, tanımlanmamış
 • N05-Tanımlanmamış nefritik sendrom
 • N05.0-Tanımlanmamış nefritik sendrom, minör glomerüler anormallik
 • N05.1-Tanımlanmamış nefritik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlar
 • N05.2-Tanımlanmamış nefritik sendrom, diffüz membranöz glomerülonefrit
 • N05.3-Tanımlanmamış nefritik sendrom, diffüz mezenşiyal proliferatif glomerülonefrit
 • N05.4-Tanımlanmamış nefritik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefrit
 • N05.5-Tanımlanmamış nefritik sendrom, diffüz mezenşiyokapiller glomerülonefrit
 • N05.6-Tanımlanmamış nefritik sendrom, yoğun depozit hastalığı
 • N05.7-Tanımlanmamış nefritik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefrit
 • N05.8-Tanımlanmamış nefritik sendrom, diğer
 • N05.9-Tanımlanmamış nefritik sendrom, tanımlanmamış
 • N06-Tanımlanmış morfolojik lezyon ile izole proteinüri
 • N06.0-Minör glomerüler anormallikle birlikte izole proteinüri
 • N06.1-Fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla birlikte izole proteinüri
 • N06.2-Diffüz membranöz glomerulonefritle birlikte izole proteinüri
 • N06.3-Diffüz mezenşiyal proliferatif glomerulonefritle birlikte izole proteinüri
 • N06.4-Diffüz endokapiller proliferatif glomerulonefritle birlikte izole proteinüri
 • N06.5-Diffüz mezenşiyokapiller glomerülonefritle birlikte izole proteinüri
 • N06.6-Yoğun depozit hastalığı ile birlikte izole proteinüri
 • N06.7-Diffüz kresentik glomerülonefritle birlikte izole proteinüri
 • N06.8-Tanımlanmış morfolojik lezyonla birlikte izole proteinüri, diğer
 • N06.9-Tanımlanmış morfolojik lezyonla birlikte izole proteinüri, tanımlanmamış
 • N07-Herediter nefropati, başka yerde sınıflandırılmamış
 • N07.0-Herediter nefropati, başka yerde sınıflandırılmamış, minör glomerüler anormallik
 • N07.1-Herediter nefropati, başka yerde sınıflandırılmamış, fokal ve segmental glomerüler lezyonlar
 • N07.2-Herediter nefropati, başka yerde sınıflandırılmamış, diffüz membranöz glomerulonefrit
 • N07.3-Herediter nefropati, başka yerde sınıflandırılmamış, diffüz mezenşiyal proliferatif glomerulonefrit
 • N07.4-Herediter nefropati, başka yerde sınıflandırılmamış, diffüz endokapiller proliferatif glomerulonefrit
 • N07.5-Herediter nefropati, başka yerde sınıflandırılmamış, diffüz mezenşiyokapiller glomerulonefrit
 • N07.6-Herediter nefropati, başka yerde sınıflandırılmamış, yoğun depozit hastalığı
 • N07.7-Herediter nefropati, başka yerde sınıflandırılmamış, diffüz kresentik glomerulonefrit
 • N07.8-Herediter nefropati, başka yerde sınıflandırılmamış, diğer
 • N07.9-Herediter nefropati, başka yerde sınıflandırılmamış, tanımlanmamış
 • N08-Başka yerde sınıflandırılmış hastalıklardaki glomeruler bozukluklar
 • N08.0*-Başka yerde sınıflandırılmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklardaki glomerüler bozukluklar
 • N08.1*-Neoplastik hastalıklardaki glomerüler bozukluklar
 • N08.2*-Kan hastalıkları ve immün mekanizmayı içeren bozukluklardaki glomerüler bozukluklar
 • N08.4*-Endokrin, nütrisyonel ve metabolik hastalıklardaki glomerüler bozukluklar
 • N08.5*-Sistemik bağ dokusu bozukluklarındaki glomerüler bozukluklar
 • N08.8*-Başka yerde sınıflandırılmış diğer hastalıklardaki glomerüler bozukluklar
 • N11-Kronik tübülo-interstisiyel nefrit
 • N11.0-Non-obstrüktif reflü ile ilgili kronik piyelonefrit
 • N11.1-Kronik obstrüktif piyelonefrit
 • N11.8-Diğer kronik tübülo-interstisiyel nefrit
 • N11.9-Kronik tübülo-interstisiyel nefrit, tanımlanmamış
 • N15-Diğer renal tübülo-interstisiyel hastalıklar
 • N15.0-Balkan nefropatisi
 • N15.1-Renal ve perinefrik apse
 • N15.8-Diğer tanımlanmış renal tübülo-interstisiyel hastalıklar
 • N15.9-Renal tübülo-interstisiyel hastalık, tanımlanmamış
 • N16-Başka yerde sınıflandırılmış hastalıklardaki renal tübülo-interstisiyel bozukluklar
 • N16.0*-Başka yerde sınıflandırılmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklardaki renal tübülo-interstisiyel bozukluklar
 • N16.1*-Neoplastik hastalıklardaki renal tübülo-interstisiyel bozukluklar
 • N16.2*-Kan hastalıkları ve immün sistemi içeren bozukluklarda renal tübülo-interstisiyel bozukluklar
 • N16.3*-Metabolik hastalıklardaki renal tübülo-interstisiyel bozukluklar
 • N16.4*-Sistemik bağ dokusu bozukluklarındaki renal tübülo-interstisiyel bozukluklar
 • N16.5*-Transplant rejeksiyonundaki renal tübülo-interstisiyel bozukluklar (T86.-†)
 • N16.8*-Başka yerde sınıflandırılmış diğer hastalıklardaki renal tübülo-interstisiyel bozukluklar
 • N18-Kronik böbrek yetmezliği
 • N18.0-Son dönem böbrek hastalığı
 • N18.8-Diğer kronik böbrek yetmezliği
 • N18.9-Kronik böbrek yetmezliği, tanımlanmamış
 • N18.90-Tanımlanmamış kronik böbrek yetmezliği
 • N18.91-Kronik böbrek bozukluğu
 • N19-Tanımlanmamış renal yetmezlik
 • N25-Bozulmuş renal tübüler fonksiyondan kaynaklanan bozukluklar
 • N25.0-Renal osteodistrofi
 • N25.1-Nefrojenik diabetes insipidus
 • N25.8-Bozulmuş renal tübüler fonksiyondan kaynaklanan diğer bozukluklar
 • N25.9-Bozulmuş renal tübüler fonksiyondan kaynaklanan bozukluk, tanımlanmamış
 • N26-Tanımlanmamış kontrakte böbrek
 • N27-Nedeni bilinmeyen küçük böbrek
 • N27.0-Küçük böbrek, unilateral
 • N27.1-Küçük böbrek, iki taraflı
 • N27.9-Küçük böbrek, tanımlanmamış
 • N28-Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflandırılmamış
 • N28.0-Böbreğin iskemi ve enfarktüsü
 • N28.1-Böbrek kisti, edinsel
 • N28.8-Böbreğin ve üreterin diğer tanımlanmış bozuklukları
 • N28.9-Böbrek ve üreter bozukluğu, tanımlanmamış
 • N29-Başka yerde sınıflandırılmış hastalıklardaki böbrek ve üreterin diğer bozuklukları
 • N29.0*-Böbreğin geç sifilizi (A52.7†)
 • N29.1*-Başka yerde sınıflandırılmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklardaki böbrek ve üreterin diğer bozuklukları
 • N29.8*-Başka yerde sınıflandırılmış diğer hastalıklardaki böbrek ve üreterin diğer bozuklukları