İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı

02.01-Kanser (1 yıllık)

 • C00-Dudağın kötü huylu neoplazması
 • C00.0-Dış üst dudağın kötü huylu neoplazması
 • C00.1-Dış alt dudağın kötü huylu neoplazması
 • C00.2-Dış dudağın kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C00.3-Üst dudağın kötü huylu neoplazması, iç taraf
 • C00.4-Alt dudağın kötü huylu neoplazması, iç taraf
 • C00.5-Dudağın kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış, iç taraf
 • C00.6-Dudak komissürünün kötü huylu neoplazması
 • C00.8-Dudağın üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C00.9-Dudağın kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C01-Dil kökünün kötü huylu neoplazması
 • C02-Dilin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının kötü huylu neoplazması
 • C02.0-Dil dorsal yüzünün kötü huylu neoplazması
 • C02.1-Dil kenarının kötü huylu neoplazması
 • C02.2-Dilin ventral yüzünün kötü huylu neoplazması
 • C02.3-Dilin anterior üçte ikisinin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış kısım
 • C02.4-Lingual tonsilin kötü huylu neoplazması
 • C02.8-Dilin üst üste binen lezyonunun kötü huylu neoplazması
 • C02.9-Dilin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C03-Diş etinin kötü huylu neoplazması
 • C03.0-Üst diş etinin kötü huylu neoplazması
 • C03.1-Alt diş etinin kötü huylu neoplazması
 • C03.9-Diş etinin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C04-Ağız tabanının kötü huylu neoplazması
 • C04.0-Ağzın anterior tabanının kötü huylu neoplazması
 • C04.1-Ağız yan duvarının kötü huylu neoplazması
 • C04.8-Ağız tabanının üst üst binen kötü huylu lezyonu
 • C04.9-Ağız tabanının kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C05-Damağın kötü huylu neoplazması
 • C05.0-Sert damağın kötü huylu neoplazması
 • C05.1-Yumuşak damağın kötü huylu neoplazması
 • C05.2-Uvulanın kötü huylu neoplazması
 • C05.8-Damağın üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C05.9-Damağın kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C06-Ağzın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının kötü huylu neoplazması
 • C06.0-Yanak mukozasının kötü huylu neoplazması
 • C06.1-Ağız vestibülünün kötü huylu neoplazması
 • C06.2-Retromolar bölgenin kötü huylu neoplazması
 • C06.8-Ağzın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C06.9-Ağzın kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C07-Parotis bezinin kötü huylu neoplazması
 • C08-Diğer ve tanımlanmamış majör tükrük bezlerinin kötü huylu neoplazması
 • C08.0-Submandibüler bezin kötü huylu neoplazması
 • C08.1-Sublingual bezin kötü huylu neoplazması
 • C08.8-Majör tükrük bezlerinin üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C08.9-Majör tükrük bezinin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C09-Tonsilin kötü huylu neoplazması
 • C09.0-Tonsiller fossanın kötü huylu neoplazması
 • C09.1-Tonsiller sütun (anterior) (posterior) kötü huylu neoplazması
 • C09.8-Tonsilin üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C09.9-Tonsilin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C10-Orofarenksin kötü huylu neoplazması
 • C10.0-Vallekulanın kötü huylu neoplazması
 • C10.1-Epiglot anterior yüzünün kötü huylu neoplazması
 • C10.2-Orofarenks yan duvarının kötü huylu neoplazması
 • C10.3-Orofarenks arka duvarının kötü huylu neoplazması
 • C10.4-Brankiyal yarığın kötü huylu neoplazması
 • C10.8-Orofarenksin üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C10.9-Orofarenksin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C11-Nazofarenksin kötü huylu neoplazması
 • C11.0-Nazofarenks üst duvarının kötü huylu neoplazması
 • C11.1-Nazofarenks arka duvarının kötü huylu neoplazması
 • C11.2-Nazofarenks lateral duvarının kötü huylu neoplazması
 • C11.3-Nazofarenks anterior duvarının kötü huylu neoplazması
 • C11.8-Nazofarenksin üst üste binen mailgn lezyonu
 • C11.9-Nazofarenksin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C12-Priform sinüsün kötü huylu neoplazması
 • C13-Hipofarenksin kötü huylu neoplazması
 • C13.0-Postkrikoid bölgenin kötü huylu neoplazması
 • C13.1-Ariepiglottik katlantının kötü huylu neoplazması, hipofarenjiyal taraf
 • C13.2-Hipofarenks posterior duvarının kötü huylu neoplazması
 • C13.8-Hipofarenksin üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C13.9-Hipofarenksin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C14-Dudak, oral kavite ve farenkste diğer ve yetersiz tanımlanmış yerlerin kötü huylu neoplazması
 • C14.0-Farenksin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C14.2-Waldeyer halkasının kötü huylu neoplazması
 • C14.8-Dudak oral kavite ve farenksin üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C15-Özefagusun kötü huylu neoplazması
 • C15.0-Özefagusun servikal kısmının kötü huylu neoplazması
 • C15.1-Özefagusun torasik kısmının kötü huylu neoplazması
 • C15.2-Özefagusun abdominal kısmının kötü huylu neoplazması
 • C15.3-Özefagusun üst üçte birinin kötü huylu neoplazması
 • C15.4-Özefagusun orta üçte birinin kötü huylu neoplazması
 • C15.5-Özefagusun alt üçte birinin kötü huylu neoplazması
 • C15.8-Özefagusun üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C15.9-Özefagusun kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C16-Midenin kötü huylu neoplazması
 • C16.0-Kardiyanın kötü huylu neoplazması
 • C16.1-Mide fundusunun kötü huylu neoplazması
 • C16.2-Mide cisminin kötü huylu neoplazması
 • C16.3-Pilorik antrumun kötü huylu neoplazması
 • C16.4-Pilorun kötü huylu neoplazması
 • C16.5-Mide küçük kurvatürünün kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C16.6-Mide büyük kurvatürünün kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C16.8-Midenin üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C16.9-Midenin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C17-İnce bağırsağın kötü huylu neoplazması
 • C17.0-Duodenumun kötü huylu neoplazması
 • C17.1-Jejunumun kötü huylu neoplazması
 • C17.2-İleumun kötü huylu neoplazması
 • C17.3-Meckel divertikülünün kötü huylu neoplazması
 • C17.8-İnce bağırsağın üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C17.9-İnce bağırsağın kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C18-Kolonun kötü huylu neoplazması
 • C18.0-Çekumun kötü huylu neoplazması
 • C18.1-Apandisin kötü huylu neoplazması
 • C18.2-Asendan kolonun kötü huylu neoplazması
 • C18.3-Hepatik fleksürün kötü huylu neoplazması
 • C18.4-Transvers kolonun kötü huylu neoplazması
 • C18.5-Splenik fleksürün kötü huylu neoplazması
 • C18.6-Desendan kolonun kötü huylu neoplazması
 • C18.7-Sigmoid kolonun kötü huylu neoplazması
 • C18.8-Kolonun üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C18.9-Kolonun kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış kısım
 • C19-Rektosigmoid birleşkenin kötü huylu neoplazması
 • C20-Rektumun kötü huylu neoplazması
 • C21-Anüs ve anal kanalın kötü huylu neoplazması
 • C21.0-Anüsün kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C21.1-Anal kanalın kötü huylu neoplazması
 • C21.2-Kloakojenik bölgenin kötü huylu neoplazması
 • C21.8-Rektum, anüs ve anal kanalın üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C22-Karaciğer ve intrahepatik safra kanallarının kötü huylu neoplazması
 • C22.0-Karaciğer hücreli karsinom
 • C22.1-İntrahepatik safra kanalı karsinomu
 • C22.2-Hepatoblastom
 • C22.3-Karaciğerin anjiyosarkomu
 • C22.4-Karaciğerin diğer sarkomları
 • C22.7-Karaciğerin diğer tanımlanmış karsinomları
 • C22.9-Karaciğerin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C23-Safra kesesinin kötü huylu neoplazması
 • C24-Safra yolunun diğer ve tanımlanmamış kısımlarının kötü huylu neoplazması
 • C24.0-Ekstrahepatik safra kanalının kötü huylu neoplazması
 • C24.1-Ampulla Vaterin kötü huylu neoplazması
 • C24.8-Safra yolunun üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C24.9-Safra yolunun kötü huylu neoplazması
 • C25-Pankreasın kötü huylu neoplazması
 • C25.0-Pankreas başının kötü huylu neoplazması
 • C25.1-Pankreas cisminin kötü huylu neoplazması
 • C25.2-Pankreas kuyruğunun kötü huylu neoplazması
 • C25.3-Pankreatik kanalın kötü huylu neoplazması
 • C25.4-Endokrin pankreasın kötü huylu neoplazması
 • C25.7-Pankreasın diğer kısımlarının kötü huylu neoplazması
 • C25.8-Pankreasın üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C25.9-Pankreasın kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış kısım
 • C26-Diğer ve yetersiz tanımlanmış sindirim organlarının kötü huylu neoplazması
 • C26.0-İntestinal yolun kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış kısım
 • C26.1-Dalağın kötü huylu neoplazması
 • C26.8-Sindirim sisteminin üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C26.9-Sindirim sistemi içinde yetersiz tanımlanmış yerlerin kötü huylu neoplazması
 • C30-Burun boşluğunun ve orta kulağın kötü huylu neoplazması
 • C30.0-Burun boşluğunun kötü huylu neoplazması
 • C30.1-Ortakulağın kötü huylu neoplazması
 • C31-Aksesuar sinüslerin kötü huylu neoplazması
 • C31.0-Maksiller sinüsün kötü huylu neoplazması
 • C31.1-Etmoid sinüsün kötü huylu neoplazması
 • C31.2-Frontal sinüsün kötü huylu neoplazması
 • C31.3-Sfenoid sinüsün kötü huylu neoplazması
 • C31.8-Aksesuar sinüslerin üst üste binen kötü huylulezyonu
 • C31.9-Aksesuar sinüsün kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C32-Larenksin kötü huylu neoplazması
 • C32.0-Glottisin kötü huylu neoplazması
 • C32.1-Supraglottisin kötü huylu neoplazması
 • C32.2-Subglottisin kötü huylu neoplazması
 • C32.3-Larenjiyal kıkırdağın kötü huylu neoplazması
 • C32.8-Larenksin üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C32.9-Larenksin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C33-Trakeanın kötü huylu neoplazması
 • C34-Bronş ve akciğerin kötü huylu neoplazması
 • C34.0-Ana bronşun kötü huylu neoplazması
 • C34.1-Üst lob, bronş veya akciğerin kötü huylu neoplazması
 • C34.2-Orta lob, bronş veya akciğerin kötü huylu neoplazması
 • C34.3-Alt lob, bronş veya akciğerin kötü huylu neoplazması
 • C34.8-Bronş ve akciğerin üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C34.9-Bronş veya akciğerin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C37-Timusun kötü huylu neoplazması
 • C38-Kalp, mediyasten ve plevranın kötü huylu neoplazması
 • C38.0-Kalbin kötü huylu neoplazması
 • C38.1-Anterior mediastenin kötü huylu neoplazması
 • C38.2-Posterior mediastenin kötü huylu neoplazması
 • C38.3-Mediastenin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış kısım
 • C38.4-Plevranın kötü huylu neoplazması
 • C38.8-Kalp, mediasten ve plevranın üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C39-Solunum sistemi ve intratorasik organlarda diğer ve yetersiz tanımlanmış yerlerin kötü huylu neoplazması
 • C39.0-Üst solunum yolunun kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış kısım
 • C39.8-Respiratuvar ve intratorasik organların üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C39.9-Solunum sistemi içerisinde yetersiz tanımlanmış yerlerin kötü huylu neoplazması
 • C40-Uzuvların kemik ve eklem kıkırdağının kötü huylu neoplazması
 • C40.0-Skapula ve üst uzuv uzun kemiklerinin kötü huylu neoplazması
 • C40.1-Üst uzuv kısa kemiklerinin kötü huylu neoplazması
 • C40.2-Alt uzuv uzun kemiklerinin kötü huylu neoplazması
 • C40.3-Alt uzuv kısa kemiklerinin kötü huylu neoplazması
 • C40.8-Uzuvların kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C40.9-Uzuv kemik ve eklem kıkırdağının kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C41-Diğer ve tanımlanmamış yerlerin kemik ve eklem kıkırdağının kötü huylu neoplazması
 • C41.0-Kafatası ve yüz kemiklerinin kötü huylu neoplazması
 • C41.01-Kranyofasiyal kemiklerin kötü huylu neoplazması
 • C41.02-Maksillofasiyal kemiklerin kötü huylu neoplazması
 • C41.1-Mandibula kötü huylu neoplazması
 • C41.2-Vertebral kolonun kötü huylu neoplazması
 • C41.3-Kaburgalar, sternum ve klavikulanın kötü huylu neoplazması
 • C41.4-Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin kötü huylu neoplazması
 • C41.8-Kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C41.9-Kemik ve eklem kıkırdağının kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C43-Derinin malin melanomu
 • C43.0-Dudağın malin melanomu
 • C43.1-Göz kapağının malin melanomu, kantus dahil
 • C43.2-Kulak ve dış kulak kanalının malin melanomu
 • C43.3-Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının malin melanomu
 • C43.4-Saçlı deri ve boynun malin melanomu
 • C43.5-Gövdenin malin melanomu
 • C43.6-Üst uzuvun malin melanomu, omuz dahil
 • C43.7-Alt uzuvun malin melanomu, kalça dahil
 • C43.8-Derinin üst üste binen malin melanomu
 • C43.9-Derinin malin melanomu, tanımlanmamış
 • C44-Derinin diğer kötü huylu neoplazmaları
 • C44.0-Dudak derisinin kötü huylu neoplazması
 • C44.1-Göz kapağı derisinin kötü huylu neoplazması, kantus dahil
 • C44.2-Kulak ve dış kulak kanalı derisinin kötü huylu neoplazması
 • C44.3-Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının kötü huylu neoplazması
 • C44.4-Saçlı deri ve boyun derisinin kötü huylu neoplazması
 • C44.5-Gövde derisinin kötü huylu neoplazması
 • C44.6-Üst uzuv derisinin kötü huylu neoplazması, omuz dahil
 • C44.7-Alt uzuv derisinin kötü huylu neoplazması, kalça dahil
 • C44.8-Derinin üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C44.9-Derinin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C45-Mezotelyoma
 • C45.0-Plevranın mezotelyoması
 • C45.1-Peritonun mezotelyoması
 • C45.2-Perikardın mezotelyoması
 • C45.7-Diğer yerlerin mezotelyoması
 • C45.9-Mezotelyoma, tanımlanmamış
 • C46-Kaposi sarkomu
 • C46.0-Derinin kaposi sarkomu
 • C46.1-Yumuşak dokunun kaposi sarkomu
 • C46.2-Damağın kaposi sarkomu
 • C46.3-Lenf nodlarının kaposi sarkomu
 • C46.7-Diğer yerlerin kaposi sarkomu
 • C46.8-Çoğul organların kaposi sarkomu
 • C46.9-Kaposi sarkomu, tanımlanmamış
 • C47-Periferik sinirlerin ve otonom sinir sisteminin kötü huylu neoplazması
 • C47.0-Baş, yüz ve boynun periferik sinirlerinin kötü huylu neoplazması
 • C47.1-Üst uzuvun periferik sinirlerinin kötü huylu neoplazması, omuz dahil
 • C47.2-Alt uzuvun periferik sinirlerinin kötü huylu neoplazması, kalça dahil
 • C47.3-Toraksın periferik sinirlerinin kötü huylu neoplazması
 • C47.4-Abdomen periferik sinirlerinin kötü huylu neoplazması
 • C47.5-Pelvisin periferik sinirlerinin kötü huylu neoplazması
 • C47.6-Gövdenin periferik sinirlerinin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C47.8-Periferik sinirlerin ve otonom sinir sisteminin üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C47.9-Periferik sinirlerin ve otonom sinir sisteminin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C48-Retroperiton ve peritonun kötü huylu neoplazması
 • C48.0-Retroperitonun kötü huylu neoplazması
 • C48.1-Peritonun tanımlanmış kısımlarının kötü huylu neoplazması
 • C48.2-Peritonun kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C48.8-Retroperiton ve peritonun üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C49-Diğer bağ dokusu ve yumuşak dokunun kötü huylu neoplazması
 • C49.0-Baş, yüz ve boynun bağ dokusunun ve yumuşak dokusunun kötü huylu neoplazması
 • C49.1-Üst uzuvun bağ dokusunun ve yumuşak dokusunun kötü huylu neoplazması, omuz dahil
 • C49.2-Alt uzuvun bağ dokusunun ve yumuşak dokusunun kötü huylu neoplazması, kalça dahil
 • C49.3-Toraksın bağ dokusunun ve yumuşak dokusunun kötü huylu neoplazması
 • C49.4-Abdomen bağ dokusunun ve yumuşak dokusunun kötü huylu neoplazması
 • C49.5-Pelvis bağ dokusunun ve yumuşak dokusunun kötü huylu neoplazması
 • C49.6-Gövdenin bağ dokusunun ve yumuşak dokusunun kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C49.8-Bağ dokusunun ve yumuşak dokunun üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C49.9-Bağ dokusunun ve yumuşak dokunun kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C50-Memenin kötü huylu neoplazması
 • C50.0-Meme başı ve areolanın kötü huylu neoplazması
 • C50.1-Memenin merkezi kısmının kötü huylu neoplazması
 • C50.2-Memenin üst-iç kadranının kötü huylu neoplazması
 • C50.3-Memenin alt-iç kadranının kötü huylu neoplazması
 • C50.4-Memenin üst-dış kadranının kötü huylu neoplazması
 • C50.5-Memenin alt-dış kadranının kötü huylu neoplazması
 • C50.6-Memenin aksiller kuyruğunun kötü huylu neoplazması
 • C50.8-Memenin üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C50.9-Memenin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış kısım
 • C51-Vulvanın kötü huylu neoplazması
 • C51.0-Labium majusun kötü huylu neoplazması
 • C51.1-Labium minusun kötü huylu neoplazması
 • C51.2-Klitorisin kötü huylu neoplazması
 • C51.8-Vulvanın üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C51.9-Vulvanın kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C52-Vajinanın kötü huylu neoplazması
 • C53-Serviks uterinin kötü huylu neoplazması
 • C53.0-Endoserviksin kötü huylu neoplazması
 • C53.1-Ekzoserviksin kötü huylu neoplazması
 • C53.8-Serviks uterinin üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C53.9-Serviks uterinin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C54-Korpus uterinin kötü huylu neoplazması
 • C54.0-İstmus uterinin kötü huylu neoplazması
 • C54.1-Endometriyumun kötü huylu neoplazması
 • C54.2-Miyometriyumun kötü huylu neoplazması
 • C54.3-Fundus uterinin kötü huylu neoplazması
 • C54.8-Korpus uterinin üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C54.9-Korpus uterinin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C55-Uterusun kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış kısım
 • C56-Overin kötü huylu neoplazması
 • C57-Siğer ve tanımlanmamış kadın genital organlarının kötü huylu neoplazması
 • C57.0-Fallop tüpünün kötü huylu neoplazması
 • C57.1-Broad ligamentin kötü huylu neoplazması
 • C57.2-Round ligamentin kötü huylu neoplazması
 • C57.3-Parametriyumun kötü huylu neoplazması
 • C57.4-Uterin adnekslerinin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C57.7-Diğer tanımlanmış kadın genital organlarının kötü huylu neoplazması
 • C57.8-Kadın genital organlarının üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C57.9-Kadın genital organının kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C58-Plasentanın kötü huylu neoplazması
 • C60-Penisin kötü huylu neoplazması
 • C60.0-Sünnet derisininkötü huylu neoplazması
 • C60.1-Glans penisinkötü huylu neoplazması
 • C60.2-Penis cisminin kötü huylu neoplazması
 • C60.8-Penisin üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C60.9-Penisin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C61-Prostatın kötü huylu neoplazması
 • C62-Testisin kötü huylu neoplazması
 • C62.0-İnmemiş testisin kötü huylu neoplazması
 • C62.1-İnmiş testisin kötü huylu neoplazması
 • C62.9-Testisin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C63-Diğer ve tanımlanmamış erkek genital organlarının kötü huylu neoplazması
 • C63.0-Epididimin kötü huylu neoplazması
 • C63.1-Spermatik kordun kötü huylu neoplazması
 • C63.2-Skrotumun kötü huylu neoplazması
 • C63.7-Diğer tanımlanmış erkek genital organları
 • C63.8-Erkek genital organlarının üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C63.9-Erkek genital organının kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C64-Böbreğin kötü huylu neoplazması, renal pelvis hariç
 • C65-Renal pelvisinkötü huylu neoplazması
 • C66-Üreterin kötü huylu neoplazması
 • C67-Mesanenin kötü huylu neoplazması
 • C67.0-Mesane trigonunun kötü huylu neoplazması
 • C67.1-Mesane kubbesinin kötü huylu neoplazması
 • C67.2-Mesane lateral duvarının kötü huylu neoplazması
 • C67.3-Mesane anterior duvarının kötü huylu neoplazması
 • C67.4-Mesane posterior duvarının kötü huylu neoplazması
 • C67.5-Mesane boynunun kötü huylu neoplazması
 • C67.6-Üreterik orifizinkötü huylu neoplazması
 • C67.7-Uraküsünkötü huylu neoplazması
 • C67.8-Mesanenin üst üste binenkötü huylu lezyonu
 • C67.9-Mesanenin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C68-Diğer ve tanımlanmamış üriner organların kötü huylu neoplazması
 • C68.0-Üretranın kötü huylu neoplazması
 • C68.1-Paraüretral bezinkötü huylu neoplazması
 • C68.8-Üriner organların üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C68.9-Üriner organınkötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C69-Göz ve adnekslerin kötü huylu neoplazması
 • C69.0-Konjonktivanın kötü huylu neoplazması
 • C69.1-Korneanın kötü huylu neoplazması
 • C69.2-Retinanın kötü huylu neoplazması
 • C69.3-Koroidin kötü huylu neoplazması
 • C69.4-Siliyer cisminkötü huylu neoplazması
 • C69.5-Lakrimal bez ve kanalının kötü huylu neoplazması
 • C69.6-Orbitanın kötü huylu neoplazması
 • C69.8-Göz ve adneklerin üst üste binenkötü huylu lezyonu
 • C69.9-Gözün kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C70-Meninkslerin kötü huylu neoplazması
 • C70.0-Serebral meninkslerinkötü huylu neoplazması
 • C70.1-Spinal meninkslerinkötü huylu neoplazması
 • C70.9-Meninkslerinkötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C71-Beynin kötü huylu neoplazması
 • C71.0-Beynin kötü huylu neoplazması, loblar ve ventriküller hariç
 • C71.1-Frontal lobun kötü huylu neoplazması
 • C71.2-Temporal lobunkötü huylu neoplazması
 • C71.3-Parietal lobun kötü huylu neoplazması
 • C71.4-Oksipital lobun kötü huylu neoplazması
 • C71.5-Serebral ventrikülünkötü huylu neoplazması
 • C71.6-Serebellumun kötü huylu neoplazması
 • C71.7-Beyin sapınınkötü huylu neoplazması
 • C71.8-Beynin üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C71.9-Beynin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C72-Omurilik, kranial sinirler ve merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarınınkötü huylu neoplazması
 • C72.0-Omuriliğinkötü huylu neoplazması
 • C72.1-Kauda ekuinanınkötü huylu neoplazması
 • C72.2-Olfaktor sinirin kötü huylu neoplazması
 • C72.3-Optik sinirin kötü huylu neoplazması
 • C72.4-Akustik sinirin kötü huylu neoplazması
 • C72.5-Diğer ve tanımlanmamış kranyal sinirlerin kötü huylu neoplazması
 • C72.8-Beynin ve merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının üst üste binen kötü huylulezyonu
 • C72.9-Merkezi sinir sisteminin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C73-Tiroid bezininkötü huylu neoplazması
 • C74-Adrenal bezin kötü huylu neoplazması
 • C74.0-Adrenal bez korteksinin kötü huylu neoplazması
 • C74.1-Adrenal bez medullasının kötü huylu neoplazması
 • C74.9-Adrenal bezin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C75-Diğer endokrin bezlerin ve ilgili yapıların kötü huylu neoplazması
 • C75.0-Paratiroid bezinin kötü huylu neoplazması
 • C75.1-Hipofiz bezinin kötü huylu neoplazması
 • C75.2-Kranyofarenjiyal kanalın kötü huylu neoplazması
 • C75.3-Pineal bezin kötü huylu neoplazması
 • C75.4-Karotid cismin kötü huylu neoplazması
 • C75.5-Aortik cisim ve diğer paraganliyonların kötü huylu neoplazması
 • C75.8-Pluriglandüler tutulumlukötü huylu neoplazma, tanımlanmamış
 • C75.9-Endokrin bezin kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C76-Diğer ve yetersiz tanımlanmış bölgelerin kötü huylu neoplazması
 • C76.0-Baş, yüz ve boynun kötü huylu neoplazması
 • C76.1-Toraksın kötü huylu neoplazması
 • C76.2-Abdomenin kötü huylu neoplazması
 • C76.3-Pelvisinkötü huylu neoplazması
 • C76.4-Üst uzuvun kötü huylu neoplazması
 • C76.5-Alt uzuvun kötü huylu neoplazması
 • C76.7-Diğer yetersiz tanımlanmış yerlerinkötü huylu neoplazması
 • C76.8-Diğer ve yetersiz tanımlanmış yerlerin üst üste binen kötü huylu lezyonu
 • C77-Lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış kötü huylu neoplazması
 • C77.0-Baş, yüz ve boynun lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış kötü huylu neoplazması
 • C77.1-İntratorasik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış kötü huylu neoplazması
 • C77.2-İntraabdominal lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış kötü huylu neoplazması
 • C77.3-Aksiller ve üst uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış kötü huylu neoplazması
 • C77.4-İnguinal ve alt uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış kötü huylu neoplazması
 • C77.5-İntrapelvik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış kötü huylu neoplazması
 • C77.8-Çoğul bölgelerin lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış kötü huylu neoplazması
 • C77.9-Lenf nodunun sekonder ve tanımlanmamış kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • C78-Solunum ve sindirim organlarının sekonder kötü huylu neoplazması
 • C78.0-Akciğerin sekonder kötü huylu neoplazması
 • C78.1-Mediyastenin sekonde kötü huylu neoplazması
 • C78.2-Plevranın sekonder kötü huylu neoplazması
 • C78.3-Diğer ve tanımlanmamış solunum organlarının sekonder kötü huylu neoplazması
 • C78.4-İnce bağırsağın sekonder kötü huylu neoplazması
 • C78.5-Kalın bağırsak ve rektumun sekonder kötü huylu neoplazması
 • C78.6-Retroperiton ve peritonun sekonder kötü huylu neoplazması
 • C78.7-Karaciğerin sekonder kötü huylu neoplazması
 • C78.8-Diğer ve tanımlanmamış sindirim organlarının sekonder kötü huylu neoplazması
 • C79-Diğer yerlerin sekonder kötü huylu neoplazması
 • C79.0-Böbrek ve renal pelvisin sekonder kötü huylu neoplazması
 • C79.1-Mesane ve diğer ve tanımlanmamış üriner organların sekonder kötü huylu neoplazması
 • C79.2-Derinin sekonder kötü huylu neoplazması
 • C79.3-Beyin ve serebral meninkslerin sekonder kötü huylu neoplazması
 • C79.4-Sinir sisteminin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının sekonder kötü huylu neoplazması
 • C79.5-Kemik ve kemik iliğinin sekonder kötü huylu neoplazması
 • C79.6-Overin sekonder kötü huylu neoplazması
 • C79.7-Adrenal bezin sekonder kötü huylu neoplazması
 • C79.8-Diğer tanımlanmış yerlerin sekondekötü huylu neoplazması
 • C79.81-Memenin sekonder kötü huylu neoplazması
 • C79.82-Genital organların sekonder kötü huylu neoplazması
 • C79.88-Diğer tanımlanmış yerlerin sekonder kötü huylu neoplazması
 • C80-Yer tanımı olmadan kötü huylu neoplazma
 • C81-Hodgkin lenfoma
 • C81.0-Hodgkin hastalığı, lenfositik baskınlık
 • C81.1-Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz
 • C81.2-Hodgkin hastalığı, karma hücrelilik
 • C81.3-Hodgkin hastalığı, lenfositik azalma
 • C81.7-Diğer Hodgkin hastalığı
 • C81.9-Hodgkin hastalığı, tanımlanmamış
 • C82-Foliküler [nodüler] non-Hodgkin lenfoma
 • C82.0-Küçük yarık hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma
 • C82.1-Karma küçük yarık ve büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma
 • C82.2-Büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma
 • C82.7-Foliküler non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri
 • C82.9-Folliküler non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış
 • C83-Yaygın non-Hodgkin lenfoma
 • C83.0-Küçük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 • C83.1-Küçük yarık hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 • C83.2-Karma küçük ve büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 • C83.3-Büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 • C83.4-İmmünoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 • C83.5-Lenfoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 • C83.6-Farklılaşmamış (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
 • C83.7-Burkitt tümörü
 • C83.8-Yaygın non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri
 • C83.9-Yaygın non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış
 • C84-Periferik ve kutanöz T-hücreli lenfomalar
 • C84.0-Mikozis fungoides
 • C84.1-Sézary hastalığı
 • C84.2-T-bölgesi lenfoması
 • C84.3-Lenfoepiteloid lenfoma
 • C84.4-Periferik T-hücreli lenfoma
 • C84.5-Diğer ve tanımlanmamış T-hücreli lenfomalar
 • C85-Non-Hodgkin lenfomanın diğer ve tanımlanmamış tipleri
 • C85.0-Lenfosarkom
 • C85.1-B-hücreli lenfoma, tanımlanmamış
 • C85.7-Non-Hodgkin lenfomanın diğer tanımlanmış tipleri
 • C85.9-Non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış tip
 • C88-Kötü huylu immünoproliferatif hastalıklar
 • C88.0-Waldenström makroglobülinemisi
 • C88.00-Waldenström makroglobülinemisi, remisyon bahsi olmadan
 • C88.01-Waldenström makroglobülinemisi, remisyonda
 • C88.1-Alfa ağır zincir hastalığı
 • C88.10-Alfa ağır zincir hastalığı, remisyon bahsi olmadan
 • C88.11-Alfa ağır zincir hastalığı, remisyonda
 • C88.2-Gama ağır zincir hastalığı
 • C88.20-Gama ağır zincir hastalığı, remisyon bahsi olmadan
 • C88.21-Gama ağır zincir hastalığı, remisyonda
 • C88.3-İmmünoproliferatif ince bağırsak hastalığı
 • C88.30-İmmünoproliferatif ince bağırsak hastalığı, remisyon bahsi olmadan
 • C88.31-İmmünoproliferatif ince bağırsak hastalığı, remisyonda
 • C88.7-Diğer kötü huylu immünoproliferatif hastalıklar
 • C88.70-Diğer kötü huylu immünoproliferatif hastalıklar, remisyon bahsi olmadan
 • C88.71-Diğer kötü huylu immünoproliferatif hastalıklar, remisyonda
 • C88.9-Kötü huylu immünoproliferatif hastalık, tanımlanmamış
 • C88.90-Kötü huylu immünoproliferatif hastalık, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan
 • C88.91-Kötü huylu immünoproliferatif hastalık, tanımlanmamış, remisyonda
 • C90-Multipl miyelom ve kötü huylu plazma hücreli neoplazmalar
 • C90.0-Multipl miyelom
 • C90.00-Multipl miyelom, remisyon bahsi olmadan
 • C90.01-Multipl miyelom, remisyonda
 • C90.1-Plazma hücreli lösemi
 • C90.10-Plazma hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • C90.11-Plazma hücreli lösemi, remisyonda
 • C90.2-Plazmasitom, ekstramedüller
 • C90.20-Plazmasitom, ekstramedüller, remisyon bahsi olmadan
 • C90.21-Plazmasitom, ekstramedüller, remisyonda
 • C91-Lenfoid lösemi
 • C91.0-Akut lenfoblastik lösemi
 • C91.00-Akut lenfoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • C91.01-Akut lenfoblastik lösemi, remisyonda
 • C91.1-Kronik lenfositik lösemi
 • C91.10-Kronik lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • C91.11-Kronik lenfositik lösemi, remisyonda
 • C91.2-Subakut lenfositik lösemi
 • C91.20-Subakut lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • C91.21-Subakut lenfositik lösemi, remisyonda
 • C91.3-Prolenfositik lösemi
 • C91.30-Prolenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • C91.31-Prolenfositik lösemi, remisyonda
 • C91.4-Hairy-cell lösemi
 • C91.40-Hairy-cell lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • C91.41-Hairy-cell lösemi, remisyonda
 • C91.5-Yetişkin T-hücreli lösemi
 • C91.50-Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • C91.51-Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyonda
 • C91.7-Diğer lenfoid lösemiler
 • C91.70-Diğer lenfoid lösemiler, remisyon bahsi olmadan
 • C91.71-Diğer lenfoid lösemiler, remisyonda
 • C91.9-Lenfoid lösemi, tanımlanmamış
 • C91.90-Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan
 • C91.91-Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda
 • C92-Miyeloid lösemi
 • C92.0-Akut miyeloid lösemi
 • C92.00-Akut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • C92.01-Akut miyeloid lösemi, remisyonda
 • C92.1-Kronik miyeloid lösemi
 • C92.10-Kronik miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • C92.11-Kronik miyeloid lösemi, remisyonda
 • C92.2-Subakut miyeloid lösemi
 • C92.20-Subakut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • C92.21-Subakut miyeloid lösemi, remisyonda
 • C92.3-Miyeloid sarkom
 • C92.30-Miyeloid sarkom, remisyon bahsi olmadan
 • C92.31-Miyeloid sarkom, remisyonda
 • C92.4-Akut promiyelositik lösemi
 • C92.40-Akut promiyelositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • C92.41-Akut promiyelositik lösemi, remisyonda
 • C92.5-Akut miyelomonositik lösemi
 • C92.50-Akut miyelomonositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • C92.51-Akut miyelomonositik lösemi, remisyonda
 • C92.7-Diğer miyeloid lösemiler
 • C92.70-Diğer miyeloid lösemiler, remisyon bahsi olmadan
 • C92.71-Diğer miyeloid lösemiler, remisyonda
 • C92.9-Miyeloid lösemi, tanımlanmamış
 • C92.90-Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan
 • C92.91-Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda
 • C93-Monositik lösemi
 • C93.0-Akut monositik lösemi
 • C93.00-Akut monositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • C93.01-Akut monositik lösemi, remisyonda
 • C93.1-Kronik monositik lösemi
 • C93.10-Kronik monositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • C93.11-Kronik monositik lösemi, remisyonda
 • C93.2-Subakut monositik lösemi
 • C93.20-Subakut monositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • C93.21-Subakut monositik lösemi, remisyonda
 • C93.7-Diğer monositik lösemiler
 • C93.70-Diğer monositik lösemiler, remisyon bahsi olmadan
 • C93.71-Diğer monositik lösemiler, remisyonda
 • C93.9-Monositik lösemi, tanımlanmamış
 • C93.90-Monositik lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan
 • C93.91-Monositik lösemi, tanımlanmamış, remisyonda
 • C94-Tanımlanmış hücre tipinde diğer lösemiler
 • C94.0-Akut eritremi ve eritrolösemi
 • C94.00-Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyon bahsi olmadan
 • C94.01-Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyonda
 • C94.1-Kronik eritremi
 • C94.10-Kronik eritremi, remisyon bahsi olmadan
 • C94.11-Kronik eritremi, remisyonda
 • C94.2-Akut megakaryoblastik lösemi
 • C94.20-Akut megakaryoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • C94.21-Akut megakaryoblastik lösemi, remisyonda
 • C94.3-Mast hücreli lösemi
 • C94.30-Mast hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • C94.31-Mast hücreli lösemi, remisyonda
 • C94.4-Akut panmiyelozis
 • C94.40-Akut panmiyelozis, remisyon bahsi olmadan
 • C94.41-Akut panmiyelozis, remisyonda
 • C94.5-Akut miyelofibrozis
 • C94.50-Akut miyelofibrozis, remisyon bahsi olmadan
 • C94.51-Akut miyelofibrozis, remisyonda
 • C94.7-Diğer tanımlanmış lösemiler
 • C94.70-Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyon bahsi olmadan
 • C94.71-Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyonda
 • C95-Tanımlanmamış hücre tipinde lösemiler
 • C95.0-Tanımlanmamış hücre tipinde akut lösemi
 • C95.00-Tanımlanmamış hücre tipinde akut lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • C95.01-Tanımlanmamış hücre tipinde akut lösemi, remisyonda
 • C95.1-Tanımlanmamış hücre tipinde kronik lösemi
 • C95.10-Tanımlanmamış hücre tipinde kronik lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • C95.11-Tanımlanmamış hücre tipinde kronik lösemi, remisyonda
 • C95.2-Tanımlanmamış hücre tipinde subakut lösemi
 • C95.20-Tanımlanmamış hücre tipinde subakut lösemi, remisyon bahsi olmadan
 • C95.21-Tanımlanmamış hücre tipinde subakut lösemi, remisyonda
 • C95.7-Tanımlanmamış hücre tipinde diğer lösemiler
 • C95.70-Tanımlanmamış hücre tipinde diğer lösemiler, remisyon bahsi olmadan
 • C95.71-Tanımlanmamış hücre tipinde diğer lösemiler, remisyonda
 • C95.9-Lösemi, tanımlanmamış
 • C95.90-Lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan
 • C95.91-Lösemi, tanımlanmamış, remisyonda
 • C96-Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokunun diğer ve tanımlanmamış kötü huylu neoplazmaları
 • C96.0-Letterer-Siwe hastalığı
 • C96.1-Kötü huylu histiyositoz
 • C96.2-Kötü huylu mast hücreli tümör
 • C96.3-Gerçek histiyositik lenfoma
 • C96.7-Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokunun diğer kötü huylu neoplazmaları
 • C96.9-Lenfoid hematopoetik ve ilgili dokunun kötü huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • -
 • D00-Ağız boşluğu, özefagus ve midenin in situ karsinomu
 • D00.0-Dudak, ağız boşluğu ve farenksin in situ karsinomu
 • D00.1-Özefagusun in situ karsinomu
 • D00.2-Midenin in situ karsinomu
 • D01-Diğer ve tanımlanmamış sindirim organlarının in situ karsinomu
 • D01.0-Kolonun in situ karsinomu
 • D01.1-Rektosigmoid birleşkenin in situ karsinomu
 • D01.2-Rektumun in situ karsinomu
 • D01.3-Anüs ve anal kanalın in situ karsinomu
 • D01.4-Bağırsağın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının in situ karsinomu
 • D01.5-Karaciğer, safrakesesi ve safra kanallarının in situ karsinomu
 • D01.7-Diğer tanımlanmış sindirim organlarının in situ karsinomu
 • D01.9-Sindirim organının in situ karsinomu, tanımlanmamış
 • D02-Orta kulak ve solunum sisteminin in situ karsinomu
 • D02.0-Larenksin in situ karsinomu
 • D02.1-Trakeanın in situ karsinomu
 • D02.2-Bronş ve akciğerin in situ karsinomu
 • D02.3-Solunum sisteminin diğer kısımlarının in situ karsinomu
 • D02.4-Solunum sisteminin in situ karsinomu, tanımlanmamış
 • D03-Melanoma in situ
 • D03.0-Dudağın in situ melanomu
 • D03.1-Göz kapağının in situ melanomu, kantus dahil
 • D03.2-Kulak ve dış kulak kanalının in situ melanomu
 • D03.3-Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının in situ melanomu
 • D03.4-Saçlı deri ve boynun in situ melanomu
 • D03.5-Gövdenin in situ melanomu
 • D03.6-Üst uzuvun in situ melanomu, omuz dahil
 • D03.7-Alt uzuvun in situ melanomu, kalça dahil
 • D03.8-Diğer yerlerin in situ melanomu
 • D03.9-Melanoma in situ, tanımlanmamış
 • D04-Derinin in situ melanomu
 • D04.0-Dudak derisinin in situ karsinomu
 • D04.1-Gözkapağı derisinin in situ karsinomu, kantus dahil
 • D04.2-Kulak ve dış kulak kanalı derisinin in situ karsinomu
 • D04.3-Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının derisinin in situ karsinomu
 • D04.4-Saçlı deri ve boyun derisinin in situ karsinomu
 • D04.5-Gövde derisinin in situ karsinomu
 • D04.6-Üst uzuv derisinin in situ karsinomu, omuz dahil
 • D04.7-Alt uzuv derisinin in situ karsinomu, kalça dahil
 • D04.8-Diğer yerlerin derisinin in situ karsinomu
 • D04.9-Derinin in situ karsinomu, tanımlanmamış
 • D05-Memenin in situ karsinomu
 • D05.0-Memenin lobüler in situ karsinomu
 • D05.1-Memenin intraduktal in situ karsinomu
 • D05.7-Memenin diğer in situ karsinomu
 • D05.9-Memenin in situ karsinomu, tanımlanmamış
 • D06-Serviks uterinin in situ karsinomu
 • D06.0-Endoserviksin in situ karsinomu
 • D06.1-Ekzoserviksin in situ karsinomu
 • D06.7-Serviksin diğer kısımlarının in situ karsinomu
 • D06.9-Serviksin in situ karsinomu, tanımlanmamış
 • D07-Diğer ve tanımlanmamış genital organların in situ karsinomu
 • D07.0-Endometriyumun in situ karsinomu
 • D07.1-Vulvanın in situ karsinomu
 • D07.2-Vajinanın in situ karsinomu
 • D07.3-Diğer ve tanımlanmamış kadın genital organlarının in situ karsinomu
 • D07.4-Penisin in situ karsinomu
 • D07.5-Prostatın in situ karsinomu
 • D07.6-Diğer ve tanımlanmamış erkek genital organlarının in situ karsinomu
 • D09-Diğer ve tanımlanmamış yerlerin in situ karsinomu
 • D09.0-Mesanenin in situ karsinomu
 • D09.1-Diğer ve tanımlanmamış üriner organların in situ karsinomu
 • D09.2-Gözün in situ karsinomu
 • D09.3-Tiroid ve diğer endokrin bezlerin in situ karsinomu
 • D09.7-Diğer tanımlanmış yerlerin in situ karsinomu
 • D09.9-Karsinoma in situ, tanımlanmamış
 • D10-Ağız ve farenksin iyi huylu neoplazması
 • D10.0-Dudağın iyi huylu neoplazması
 • D10.1-Dilin iyi huylu neoplazması
 • D10.2-Ağız tabanının iyi huylu neoplazması
 • D10.3-Ağzın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının iyi huylu neoplazması
 • D10.4-Tonsilin iyi huylu neoplazması
 • D10.5-Orofarenksin diğer kısımlarının iyi huylu neoplazması
 • D10.6-Nazofarenksin iyi huylu neoplazması
 • D10.7-Hipofarenksin iyi huylu neoplazması
 • D10.9-Farenksin iyi huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • D11-Majör tükrük bezlerinin iyi huylu neoplazması
 • D11.0-Parotid bezinin iyi huylu neoplazması
 • D11.7-Diğer majör tükrük bezlerinin iyi huylu neoplazması
 • D11.9-Majör tükrük bezinin iyi huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • D12-Kolon, rektum, anüs ve anal kanalın iyi huylu neoplazması
 • D12.0-Çekumun iyi huylu neoplazması
 • D12.1-Apandisin iyi huylu neoplazması
 • D12.2-Asendan kolonun iyi huylu neoplazması
 • D12.3-Transvers kolonun iyi huylu neoplazması
 • D12.4-Desendan kolonun iyi huylu neoplazması
 • D12.5-Sigmoid kolonun iyi huylu neoplazması
 • D12.6-Kolonun iyi huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • D12.7-Rektosigmoid birleşkenin iyi huylu neoplazması
 • D12.8-Rektumun iyi huylu neoplazması
 • D12.9-Anüs ve anal kanalın iyi huylu neoplazması
 • D13-Sindirim sisteminin diğer ve yetersiz tanımlanmış kısımlarının iyi huylu neoplazması
 • D13.0-Özefagusun iyi huylu neoplazması
 • D13.1-Midenin iyi huylu neoplazması
 • D13.2-Duodenumun iyi huylu neoplazması
 • D13.3-İnce bağırsağın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının iyi huylu neoplazması
 • D13.4-Karaciğerin iyi huylu neoplazması
 • D13.5-Ekstrahepatik safra kanallarının iyi huylu neoplazması
 • D13.6-Pankreasın iyi huylu neoplazması
 • D13.7-Endokrin pankreasın iyi huylu neoplazması
 • D13.9-Sindirim sistemi içerisinde yetersiz tanımlanmış yerlerin iyi huylu neoplazması
 • D14-Orta kulak ve solunum sisteminin iyi huylu neoplazması
 • D14.0-Ortakulak, burun boşluğu ve aksesuar sinüslerin iyi huylu neoplazması
 • D14.1-Larenksin iyi huylu neoplazması
 • D14.2-Trakeanın iyi huylu neoplazması
 • D14.3-Bronş ve akciğerin iyi huylu neoplazması
 • D14.4-Solunum sisteminin iyi huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • D15-Diğer ve tanımlanmamış intratorasik organların iyi huylu neoplazması
 • D15.0-Timusun iyi huylu neoplazması
 • D15.1-Kalbin iyi huylu neoplazması
 • D15.2-Mediastenin iyi huylu neoplazması
 • D15.7-Diğer tanımlanmış intratorasik organların iyi huylu neoplazması
 • D15.9-İntratorasik organın iyi huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • D16-Kemik ve eklem kıkırdağının iyi huylu neoplazması
 • D16.0-Skapula ve üst uzuvun uzun kemiklerinin iyi huylu neoplazması
 • D16.1-Üst uzuvun kısa kemiklerinin iyi huylu neoplazması
 • D16.2-Alt uzuvun uzun kemiklerinin iyi huylu neoplazması
 • D16.3-Alt uzuvun kısa kemiklerinin iyi huylu neoplazması
 • D16.4-Kafatası ve yüz kemiklerinin iyi huylu neoplazması
 • D16.41-Kraniyofasiyal kemiklerin iyi huylu neoplazması
 • D16.42-Maksillofasiyal kemiklerin iyi huylu neoplazması
 • D16.5-Alt çene kemiğinin iyi huylu neoplazması
 • D16.6-Vertebral kolonun iyi huylu neoplazması
 • D16.7-Kaburgalar, sternum ve klavikulanın iyi huylu neoplazması
 • D16.8-Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin iyi huylu neoplazması
 • D16.9-Kemik ve eklem kıkırdağının iyi huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • D17-İyi huylu lipomatöz neoplazma
 • D17.0-Baş, yüz ve boynun derisinin ve derialtı dokusunun iyi huylu lipomatöz neoplazması
 • D17.1-Gövde derisinin ve derialtı dokusunun iyi huylu lipomatöz neoplazması
 • D17.2-Ekstremitelerin derisinin ve derialtı dokusunun iyi huylu lipomatöz neoplazması
 • D17.3-Diğer ve tanımlanmamış yerlerin derisinin ve derialtı dokusunun iyi huylu lipomatöz neoplazması
 • D17.4-İntratorasik organların iyi huylu lipomatöz neoplazması
 • D17.5-İntra-abdominal organların iyi huylu lipomatöz neoplazması
 • D17.6-Spermatik kordun iyi huylu lipomatöz neoplazması
 • D17.7-Diğer yerlerin iyi huylu lipomatöz neoplazması
 • D17.9-İyi huylu lipomatöz neoplazma, tanımlanmamış
 • D18-Hemanjiyom ve lenfanjiyom
 • D18.0-Hemanjiyom
 • D18.00-Hemanjiyom, tanımlanmamış yer
 • D18.01-Hemanjiyom, deri ve derialtı dokusu
 • D18.02-Hemanjiyom, intrakranyal yapılar
 • D18.03-Hemanjiyom, hepatobiliyer sistem ve pankreas yapıları
 • D18.04-Hemanjiyom, sindirim sistemi yapıları
 • D18.05-Hemanjiyom, kulak, burun, ağız ve boğaz yapıları
 • D18.08-Hemanjiyom, diğer yerler
 • D18.1-Lenfanjiyom, herhangi yer
 • D19-Mezotelyal dokunun iyi huylu neoplazması
 • D19.0-Plevra mezotelyal dokusunun iyi huylu neoplazması
 • D19.1-Periton mezotelyal dokusunun iyi huylu neoplazması
 • D19.7-Diğer yerlerin mezotelyal dokusunun iyi huylu neoplazması
 • D19.9-Mezotelyal dokunun iyi huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • D20-Retroperiton ve periton yumuşak dokusunun iyi huylu neoplazması
 • D20.0-Retroperitonun iyi huylu neoplazması
 • D20.1-Peritonun iyi huylu neoplazması
 • D21-Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokunun diğer iyi huylu neoplazmaları
 • D21.0-Baş, yüz ve boynun bağ dokusunun ve diğer yumuşak dokusunun diğer iyi huylu neoplazmaları
 • D21.1-Üst uzuvun bağ dokusunun ve diğer yumuşak dokusunun diğer iyi huylu neoplazmaları, omuz dahil
 • D21.2-Alt uzuvun bağ dokusunun ve diğer yumuşak dokusunun diğer iyi huylu neoplazmaları, kalça dahil
 • D21.3-Toraksın bağ dokusunun ve diğer yumuşak dokusunun diğer iyi huylu neoplazmaları
 • D21.4-Abdomen bağ dokusunun ve diğer yumuşak dokusunun diğer iyi huylu neoplazmaları
 • D21.5-Pelvisin bağ dokusunun ve diğer yumuşak dokusunun diğer iyi huylu neoplazmaları
 • D21.6-Gövdenin bağ dokusunun ve diğer yumuşak dokusunun diğer iyi huylu neoplazmaları, tanımlanmamış
 • D21.9-Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokunun iyi huylu neoplazmaları, tanımlanmamış
 • D22-Melanositik nevüsler
 • D22.0-Dudağın melanositik nevüsleri
 • D22.1-Göz kapağının melanositik nevüsleri, kantus dahil
 • D22.2-Kulak ve dış kulak kanalının melanositik nevüsleri
 • D22.3-Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının melanositik nevüsleri
 • D22.4-Saçlı deri ve boynun melanositik nevüsleri
 • D22.5-Gövdenin melanositik nevüsleri
 • D22.6-Üst uzuvun melanositik nevüsleri, omuz dahil
 • D22.7-Alt uzuvun melanositik nevüsleri, kalça dahil
 • D22.9-Melanositik nevüsler, tanımlanmamış
 • D23-Derinin diğer iyi huylu neoplazmaları
 • D23.0-Dudak derisinin diğer iyi huylu neoplazmaları
 • D23.1-Göz kapağının diğer iyi huylu neoplazmaları, kantus dahil
 • D23.2-Kulak ve dış kulak kanalı derisinin diğer iyi huylu neoplazmaları
 • D23.3-Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının derisinin diğer iyi huylu neoplazmaları
 • D23.4-Saçlı deri ve boyun derisinin diğer iyi huylu neoplazmaları
 • D23.5-Gövde derisinin diğer iyi huylu neoplazmaları
 • D23.6-Üst uzuvun derisinin diğer iyi huylu neoplazmaları, omuz dahil
 • D23.7-Alt uzuvun derisinin diğer iyi huylu neoplazmaları, kalça dahil
 • D23.9-Derinin diğer iyi huylu neoplazmaları, tanımlanmamış
 • D24-Memenin iyi huylu neoplazmaları
 • D25-Uterus leyomiyomu
 • D25.0-Uterusun submüköz leyomiyomu
 • D25.1-Uterusun intramural leyomiyomu
 • D25.2-Uterusun subserozal leyomiyomu
 • D25.9-Uterusun leyomiyomu, tanımlanmamış
 • D26-Uterusun diğer iyi huylu neoplazmaları
 • D26.0-Serviks uterinin diğer iyi huylu neoplazmaları
 • D26.1-Korpus uterinin diğer iyi huylu neoplazmaları
 • D26.7-Uterusun diğer kısımlarının diğer iyi huylu neoplazmaları
 • D26.9-Uterusun diğer iyi huylu neoplazmaları, tanımlanmamış
 • D27-Overin iyi huylu neoplazması
 • D28-Diğer ve tanımlanmamış kadın genital organlarının iyi huylu neoplazması
 • D28.0-Vulvanın iyi huylu neoplazması
 • D28.1-Vajinanın iyi huylu neoplazması
 • D28.2-Uterin tüplerin ve ligamentlerin iyi huylu neoplazması
 • D28.7-Diğer tanımlanmış kadın genital organlarının iyi huylu neoplazması
 • D28.9-Kadın genital organının iyi huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • D29-Erkek genital organlarının iyi huylu neoplazması
 • D29.0-Penisin iyi huylu neoplazması
 • D29.1-Prostatın iyi huylu neoplazması
 • D29.2-Testisin iyi huylu neoplazması
 • D29.3-Epididimisin iyi huylu neoplazması
 • D29.4-Skrotumun iyi huylu neoplazması
 • D29.7-Diğer erkek genital organlarının iyi huylu neoplazması
 • D29.9-Erkek genital organının iyi huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • D30-Üriner organların iyi huylu neoplazması
 • D30.0-Böbreğin iyi huylu neoplazması
 • D30.1-Renal pelvisin iyi huylu neoplazması
 • D30.2-Üreterin iyi huylu neoplazması
 • D30.3-Mesanenin iyi huylu neoplazması
 • D30.4-Üretranın iyi huylu neoplazması
 • D30.7-Üriner diğer organların iyi huylu neoplazması
 • D30.9-Üriner organın iyi huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • D31-Göz ve adnekslerin iyi huylu neoplazması
 • D31.0-Konjonktivanın iyi huylu neoplazması
 • D31.1-Korneanın iyi huylu neoplazması
 • D31.2-Retinanın iyi huylu neoplazması
 • D31.3-Koroidin iyi huylu neoplazması
 • D31.4-Siliyer cismin iyi huylu neoplazması
 • D31.5-Gözyaşı bezin ve kanalın iyi huylu neoplazması
 • D31.6-Orbitanın iyi huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • D31.9-Gözün iyi huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • D32-Meninkslerin iyi huylu neoplazması
 • D32.0-Serebral meninkslerin iyi huylu neoplazması
 • D32.1-Spinal meninkslerin iyi huylu neoplazması
 • D32.9-Meninkslerin iyi huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • D33-Beynin ve merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının iyi huylu neoplazması
 • D33.0-Beynin iyi huylu neoplazması, supratentoryal
 • D33.1-Beynin iyi huylu neoplazması, infratentoryal
 • D33.2-Beynin tanımlanmamış iyi huylu neoplazması
 • D33.3-Kraniyal sinirlerin iyi huylu neoplazması
 • D33.4-Omuriliğin iyi huylu neoplazması
 • D33.7-Merkezi sinir sisteminin diğer tanımlanmış kısımlarının iyi huylu neoplazması
 • D33.9-Merkezi sinir sisteminin iyi huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • D34-Tiroid bezinin iyi huylu neoplazması
 • D35-Diğer ve tanımlanmamış endokrin bezlerin iyi huylu neoplazma
 • D35.0-Adrenal bezin iyi huylu neoplazması
 • D35.1-Paratiroid bezin iyi huylu neoplazması
 • D35.2-Hipofiz bezinin iyi huylu neoplazması
 • D35.3-Kranyofarenjgiyal kanalın iyi huylu neoplazması
 • D35.4-Pineal bezin iyi huylu neoplazması
 • D35.5-Karotid cisminin iyi huylu neoplazması
 • D35.6-Aortik cisim ve diğer paragangliyonların iyi huylu neoplazması
 • D35.7-Diğer tanımlanmış endokrin bezlerin iyi huylu neoplazması
 • D35.8-Pluriglanduler tutulumlu iyi huylu neoplazma
 • D35.9-Endokrin bezin iyi huylu neoplazması, tanımlanmamış
 • D36-Diğer ve tanımlanmamış yerlerin iyi huylu neoplazması
 • D36.0-Lenf nodlarının iyi huylu neoplazması
 • D36.1-Periferik sinirlerin ve otonom sinir sisteminin iyi huylu neoplazması
 • D36.7-Diğer tanımlanmış yerlerin iyi huylu neoplazması
 • D36.9-Tanımlanmamış yerin iyi huylu neoplazması
 • D37-Ağız boşluğu ve sindirim organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D37.0-Dudak, ağız boşluğu ve farenksin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D37.1-Midenin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D37.2-İnce bağırsağın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D37.3-Apandisin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D37.4-Kolonun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D37.5-Rektumun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D37.6-Karaciğer, safrakesesi ve safra kanallarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D37.7-Diğer sindirim organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D37.9-Sindirim organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması, tanımlanmamış
 • D38-Orta kulak ve solunum organlarının ve intratorasik organların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D38.0-Larenksin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D38.1-Trakea, bronş ve akciğerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D38.2-Plevranın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D38.3-Mediastenin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D38.4-Timusun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D38.5-Diğer solunum organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D38.6-Solunum organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması, tanımlanmamış
 • D39-Kadın genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D39.0-Uterusun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D39.1-Overin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D39.2-Plasentanın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D39.7-Diğer kadın genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D39.9-Kadın genital organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması, tanımlanmamış
 • D40-Erkek genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D40.0-Prostatın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D40.1-Testisin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D40.7-Diğer erkek genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D40.9-Erkek genital organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması, tanımlanmamış
 • D41-Üriner organların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D41.0-Böbreğin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D41.1-Renal pelvisin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D41.2-Üreterin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D41.3-Üretranın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D41.4-Mesanenin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D41.7-Diğer üriner organların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D41.9-Üriner organın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması, tanımlanmamış
 • D42-Meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D42.0-Serebral meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D42.1-Spinal meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D42.9-Meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması, tanımlanmamış
 • D43-Beyin ve merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D43.0-Beynin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması, supratentoryal
 • D43.1-Beynin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması, infratentoryal
 • D43.2-Beynin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması, tanımlanmamış
 • D43.3-Kraniyal sinirlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D43.4-Omuriliğin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D43.7-Merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D43.9-Merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması, tanımlanmamış
 • D44-Endokrin bezlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D44.0-Tiroid bezinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D44.1-Adrenal bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D44.2-Paratiroid bezinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D44.3-Hipofiz bezinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D44.4-Kranyofaregjyal kanalın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D44.5-Pineal bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D44.6-Karotid cisminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D44.7-Aortik cismin ve diğer paragangliyonların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D44.8-Pluriglandüler tutulumlu belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazma
 • D44.9-Endokrin bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması, tanımlanmamış
 • D45-Polisitemi vera
 • D46-Miyelodisplastik sendromlar
 • D46.0-Sideroblaslar olmadan refrakter anemi, bu şekilde belirtilmiş
 • D46.1-Sideroblastlar ile birlikte refrakter anemi
 • D46.2-Blastların fazlalığı ile birlikte refrakter anemi
 • D46.3-Transformasyonlu blastların fazlalığı ile birlikte refrakter anemi
 • D46.4-Refrakter anemi, tanımlanmamış
 • D46.7-Diğer miyelodisplastik sendromlar
 • D46.9-Miyelodisplastik sendrom, tanımlanmamış
 • D47-Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokunun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı diğer neoplazmaları
 • D47.0-Belirsiz veya bilinmeyen davranışlı histiyositik ve mast hücreli tümörler
 • D47.1-Kronik miyeloproliferatif hastalık
 • D47.2-Monoklonal gammopati
 • D47.3-Esansiyel (hemorajik) trombositemi
 • D47.7-Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokunun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı diğer tanımlanmış neoplazmaları
 • D47.9-Lenfoid hematopoetik ve ilgili dokunun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması, tanımlanmamış
 • D48-Diğer ve tanımlanmamış yerlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D48.0-Kemik ve eklem kıkırdağının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D48.1-Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokunun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D48.2-Periferik sinirlerin ve otonom sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D48.3-Retroperitonun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D48.4-Peritonun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D48.5-Derinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D48.6-Memenin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D48.7-Diğer tanımlanmış yerlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazması
 • D48.9-Belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazma, tanımlanmamış