İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı

01.00-Tuberkuloz

 • A15-Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak doğrulanmış
 • A15.0-Akciğer tüberkülozu, kültür ile veya kültür olmadan balgam mikroskopisi ile doğrulanmış
 • A15.1-Akciğer tüberkülozu, sadece kültürle doğrulanmış
 • A15.2-Akciğer tüberkülozu, histolojik olarak doğrulanmış
 • A15.3-Akciğer tüberkülozu, tanımlanmamış yollarla doğrulanmış
 • A15.4-İntratorasik lenf nodlarının tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak doğrulanmış
 • A15.5-Larenks, trakea ve bronş tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak doğrulanmış
 • A15.6-Tüberküloz plörezi, bakteriyolojik ve histolojik olarak doğrulanmış
 • A15.7-Primer solunum yolu tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak doğrulanmış
 • A15.8-Diğer solunum yolu tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak doğrulanmış
 • A15.9-Tanımlanmamış solunum yolu tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak doğrulanmış
 • A16-Solunum yolu tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak doğrulanmamış
 • A16.0-Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak negatif
 • A16.1-Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik inceleme yapılmamış
 • A16.2-Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik veya histolojik doğrulamadan bahsedilmeden
 • A16.3-İntratorasik lenf nodlarının tüberkülozu, bakteriyolojik veya histolojik doğrulamadan bahsedilmeden
 • A16.4-Larenks, trakea ve bronş tüberkülozu, bakteriyolojik veya histolojik doğrulamadan bahsedilmeden
 • A16.5-Tüberküloz plörezi, bakteriyolojik veya histolojik doğrulamadan bahsedilmeden
 • A16.7-Bakteriyolojik veya histolojik doğrulamadan bahsedilmeden primer solunum yolu tüberkülozu
 • A16.8-Diğer solunum yolu tüberkülozu, bakteriyolojik veya histolojik doğrulamadan bahsedilmeden
 • A16.9-Tanımlanmamış solunum yolu tüberkülozu, bakteriyolojik veya histolojik doğrulamadan bahsedilmeden
 • A17-Sinir sistemi tüberkülozu
 • A17.0-Tüberküloz menenjit
 • A17.1-Menenjiyal tüberkülom
 • A17.8†-Sinir sisteminin diğer tüberkülozu
 • A17.9-Sinir sistemi tüberkülozu, tanımlanmamış
 • A18-Diğer organların tüberkülozu
 • A18.0†-Kemiklerin ve eklemlerin tüberkülozu
 • A18.1-Genitoüriner sistem tüberkülozu
 • A18.2-Tüberküloza bağlı periferik lenfadenopati
 • A18.3-Bağırsakların, periton ve mezenterik bezlerin tüberkülozu
 • A18.4-Derinin ve derialtı dokusunun tüberkülozu
 • A18.5-Gözün tüberkülozu
 • A18.6-Kulak tüberkülozu
 • A18.7-Adrenal bezlerin tüberkülozu
 • A18.8-Diğer tanımlanmış organların tüberkülozu
 • A19-Miliyer tüberküloz
 • A19.0-Tanımlanmış tek bir bölgenin akut miliyer tüberkülozu
 • A19.1-Çoğul bölgelerin akut miliyer tüberkülozu
 • A19.2-Akut miliyer tüberküloz, tanımlanmamış
 • A19.8-Diğer miliyer tüberküloz
 • A19.9-Miliyer tüberküloz, tanımlanmamış
 • P37.0-Konjenital tüberküloz