İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
 

CO-DIOVAN FILM KAPLI TABLET 160 mg/25 mg 28 tablet

Sağlık Uygulama Tebliği (Yürürlük Tarihi : 15.10.2016)

Ayakta tedavide uzman hekim raporu ile ödenir. Uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir. Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. (EK-4/F-51)