İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
 

SYMRA SERT KAPSUL 150 mg 56 kapsül

Sağlık Uygulama Tebliği (Yürürlük Tarihi : 26.11.2020)

Epilepside;

En az bir nöroloji uzman hekiminin yer aldığı 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna istinaden nöroloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

Yaygın anksiyete bozukluğu endikasyonunda bedelleri Kurumca karşılanmaz. (Madde 4.2.25/3)

Nöropatik ağrıda;

Romatoloji, algoloji, deri ve zührevi hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nefroloji, ortopedi ve travmatoloji, geriatri veya beyin cerrahisi uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. (Madde 4.2.35.A/2)

Kronik kas iskelet ağrısı ve fibromiyaljide;

Romatoloji, ortopedi ve travmatoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon veya algoloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. (Madde 4.2.35.B/2)