İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
 

GABASET KAPSUL 400 mg 50 kapsül

Sağlık Uygulama Tebliği (Yürürlük Tarihi : 26.11.2020)

Epilepside;

En az bir nöroloji uzman hekiminin yer aldığı 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna istinaden nöroloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. (Madde 4.2.25/5)

Nöropatik ağrıda;

Nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, algoloji, deri ve zührevi hastalıkları, romatoloji, ortopedi ve travmatoloji, geriatri veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. (Madde 4.2.35.A/1)