İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
 

SEQUA FILM KAPLI TABLET 100 mg 30 tablet

Sağlık Uygulama Tebliği (Yürürlük Tarihi : 12.09.2019)

Psikiyatri uzman hekimlerince veya psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. (Madde 4.2.2/2)

Demansta;

Psikiyatri, nöroloji veya geriatri uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir . (Madde 4.2.2/6)

Antidepresanlar ve antipsikotikler için düzenlenecek uzman hekim raporunda ilacın kullanılacağı süre belirtilir. (Madde 4.2.2/8)