İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
 

TAKSEN IV ENJEKTABL COZELTI ICEREN FLAKON 300 mg/50 ml 1x50 ml flakon

Sağlık Uygulama Tebliği (Yürürlük Tarihi : 08.01.2019)

Ayakta tedavide sağlık kurulu raporu ile verilebilir. (Ek-4/F-14)

Ayakta kemoterapi yapılacak kanserli hastalara tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak kür tanımına uyacak tedavi uygulanıyor ise bir kürlük, kür tanımına uymayan tedavi uygulanıyor ise en fazla 3 aylık dozda ilaç verilebilir. (Madde 4.2.14/1)

Kanser tedavisinde endikasyon dışı ilaç kullanımında, tedavi protokolünü ve daha önce uygulanan kemoterapi dahil diğer tedavileri de gösteren tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinden birinin bulunduğu sağlık kurulu raporu aranır. (Madde 4.2.14/3)