İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
 

FELDEN FLASH TABLET 20 mg 10 tablet

Sağlık Uygulama Tebliği (Yürürlük Tarihi : 01.07.2015)

Antiinflamatuar ve antiromatizmal grubu ilaçların solid-oral formlarında en küçük ambalajlı formları, rapor aranmaksızın reçete edilir. (Madde 4.1.4/2)