İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
 

SODYUM BIKARBONAT %8.4 MOLAR 840 mg/10 ml 10x10 ml ampul

Sağlık Uygulama Tebliği (Yürürlük Tarihi : 01.07.2015)

Tüm hekimlerce reçete edilebilir.

İlaçların parenteral formları reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir.

Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilir. (Madde 4.1.4/1)