İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
 

AMLONEB TABLET 10 mg/10 mg 30 tablet

Sağlık Uygulama Tebliği (Yürürlük Tarihi : 01.07.2015)

Tüm hekimlerce reçete edilebilir.