İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı

Sağlık Uygulama Tebliği Arşiv

Psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimler tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir. (Madde 4.2.2/2)

Antidepresanlar ve antipsikotikler için düzenlenecek uzman hekim raporunda ilacın kullanılacağı süre belirtilir. (Madde 4.2.2/8)