İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı

Sağlık Uygulama Tebliği Arşiv

Ayakta tedavide uzman hekim raporu ile ödenir. Uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir. Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. (EK-4/F-51)