İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı

ATC Sınıflandırma

M KAS-İSKELET SİSTEMİ
M01 ANTİENFLAMATUVAR VE ANTİROMATİZMAL ÜRÜNLER
M01A Non-Steroid Antienflamatuvar ve Antiromatizmal Ürünler
M01AB Asetik Asit Türevleri ve İlişkili Maddeler

Kapat