İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı

ATC Sınıflandırma

J SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J06 İMMÜN SERUMLAR VE İMMÜNGLOBÜLİNLER
J06B İmmünglobülinler
J06BB Spesifik İmmünglobülinler
J06BB16
Palivizumab

Kapat