İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı

ATC Sınıflandırma

G ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI
G03 CİNSİYET HORMONLARI VE GENİTAL SİSTEM DÜZENLEYİCİLERİ
G03A Sistemik Kullanım için Hormonal Kontraseptifler
G03AC Progestojen
G03AC08
Etonogestrel

Kapat