İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı

ATC Sınıflandırma

C KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C10 LİPİD MODİFİYE EDİCİ AJANLAR (SERUM LİPİD SEVİYESİNİ DÜŞÜREN İLAÇLAR)
C10A Lipid Modifiye Edici Ajanlar (Yalın) (Kolesterol ve Trigliserid Düşürücüler)
C10AA HMG CoA Redüktaz İnhibitörleri
C10AA07
Rosuvastatin

Kapat