İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı

ATC Sınıflandırma

C KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C09 RENİN ANJİOTENSİN SİSTEMİNE ETKİ EDEN AJANLAR
C09D Kombine Anjiotensin II Antagonistleri
C09DA Anjiotensin II Antagonistleri ve Diüretikler
C09DA03
Valsartan ve diüretikler

Kapat