İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı

ATC Sınıflandırma

C KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C03 DİÜRETİKLER
C03B Tiazidler Hariç Düşük Tavanlı Diüretikler
C03BA Kombine olmayan Sülfonamidler
C03BA11
Indapamid

Kapat