İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı

ATC Sınıflandırma

B KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
B03 ANTİANEMİK PREPARATLAR
B03X Diğer Antianemik Preparatlar
B03XA Diğer Antianemik Preparatlar
B03XA02
Darbepoetin alfa

Kapat