İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı

ATC Sınıflandırma

B KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
B03 ANTİANEMİK PREPARATLAR
B03A Demir Preparatları
B03AB Oral Trivalan (üç değerlikli) Demir Preparatları
B03AB05
Dekstriferon

Kapat